Početna arrow Vijesti arrow Informacioni sistem Zavoda za nuklearnu medicinu Kliničkog centra u Banja Luci.
Informacioni sistem Zavoda za nuklearnu medicinu Kliničkog centra u Banja Luci.
Srijeda, 11 Juli 2007
Zavod za nuklearnu Medicinu Kliničkog centra Banja Luka (ZZNM) je ustanova sa dugogodišnjom tradicijom iz oblasti nukearne medicine u Bosni i Hercegovini.
Kao jedina ustanova ovog tipa na području sjeverozapadne Bosne, ZZNM vrši sve analize iz oblasti radiohemije, radiologije, obavlja terapijske procedure radiofarmaceuticima, dijagnostičke procedure slikanja gama kamerama, ultrazvučna dijagnostika, scintigrafije, biopsije tkiva, ambulantne preglede.
Godišnje, usluge ZZNM koristi oko 40.000 pacijenata.

Preduzeće Medisoft, kao mlada firma specijalizovana za informaciona rješenja iz oblasti medicine, uz dogovor sa rukovodstvom ZZNM prihvatila je razvoj informacionog sistema, uz veoma povoljne uslove, prilagođene teškoj financijskoj situaciji u domaćem zdravstvu.

Odlučrno je da se radi potpuno specijalizovani informacioni sistem, prilagođen opremi i procedurama koje se već koriste u radu, radi što kraćeg vremena prilagođavanja kardova na rad sa računarima.

Informacioni sistem je morao da pokrije sve segmente rada ZZNM, od evidencije pacijenata, unosa svih dijagnostičkih procedura, potpuno automatizovan rad laboratorije,automatizovano štampanje nalaza, te razne statističke informacije.

Radi smanjenja troškova za licencirani softver, odlučeno je da se za serversku bazu koriste najsavremenija open-source rješenja, uključujući operativni sistem, aplikacioni server i sistem baze podataka.  

Informacioni sistem je izgrađen u rekordnom roku, te su se vrlo brzo pokazali svi nedostaci prethodnog načina rada, te ogromne prednosti upotrebe novog informacionog sistema.

Sa samo tri mjeseca rada, u informacioni sistem uneseno je preko 8000 pacijenata, 30000 laboratorijskih analiza, 10000 ambulantnih pregleda, 1000 scintigrafija, 150 punkcija, 1500 ultrazvučnih pregleda.

-Prosječno čekanje na nalaz pregleda štitne žlijezde smanjeno je sa 28 na 10 dana, ograničeno tehničkom opremljenošću ambulante.

-Prosječno čekanje na nalaz radiohemije je smanjeno sa 6 na 3 dana.

-Broj zagubljenih i «pogrešnih» nalaza je smanjen za 99%.

-Zbog rasterećenja osoblja i velike uštede u vremenu, omogućeno je uvođenje druge smjene, uz preraspodjelu postojećeg kadra, što je omogućilo da usluge ZZNM budu na raspolaganju građanima tokom cijelog dana.

-Statističkim praćenjem utvrđena su «uska grla» u organizaciji rada, te je izvršena reraspodjela posla i zaduženja.

-Postignute su znatne materijalne uštede u potrošnom materijalu, reagensima, i priboru, zahvaljujući automatskom praćenju procedura, od ulaska pacijenta u kliniku do završenog nalaza.

-Štampanje nalaza je automatizovano. 

  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft