Početna arrow Informatizacija zdravstva
Informatizacija zdravstvenog sektora
Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini u cjelini je nelikvidan, sa troškovima koji stalno rastu i sa vrlo ograničenim mogućnostima finansiranja. Sve do sada uraÄ‘ene ekspertske studije ukazuju na neracionalnu potrošnju na svim nivoima zdravstvene zaštite. Istovremeno, kvalitet pruženih usluga nije na zadovoljavajućem nivou.

Zbog toga se nameće potreba reforme i reorganizacije zdravstvenog sistema. Stavovi svjetske stručne javnosti nedvosmisleno pokazuju da je informatizacija ključni korak u reorganizaciji zdravstvenog sektora.

U izvještaju Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (OECD), objavljenom početkom 2007. godine, ističu se pozitivni efekti ulaganja u informatizaciju zdravstvenog sistema u zemljama članicama Evropske unije koje su bile obuhvaćene ovom studijom.

Na osnovu navoda iz pomenutog izvještaja može se lako zaključiti da je ulaganje u informacioni sektor isplativo i da donosi velike kvalitativne i finansijske dobiti, čime uvodi zdravstveni sektor u područje održivog finansiranja. Ovi efekti se ostvaruju kroz povećanje efikasnosti rada zaposlenih u zdravstvu, racionalizaciju potrošnje, mogućnost planiranje troškova, adekvatno iskorištavanje postojećih kapaciteta, mogućnost praćenja zdravstvenog statusa ukupne populacije i premještanje odreÄ‘enih zdravstvenih resursa sa liječenja na prevenciju. Dalje, uštede je moguće postići i promjenama u sistemu plaćanja zdravstvene usluge razradom standardnih procedura grupisanih prema dijagnozama (eng. Diagnose Related Groups – DRG), odnosno u našoj verziji PPTP – plaćanje prema terapijskom postupku). Povećanje kvalitete zdravlja i kvalitete zdravstvene usluge su neizostavan efekat primjene pomenutih sistema.

Kalkulacija povrata sredstava investiranih u implementaciju Informacionog sistema zdravstvene ustanove ranga bolnice, pokazuje da se investicija u potpunosti isplati u prosjeku nakon 36 mjeseci kada se posmatraju samo mjerljivi parametri, što realno znači da se investicija isplati i prije.
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft