Početna arrow IS za bolnice i klinike arrow Organizacija bolničkog informacionog sistema
Organizacija bolničkog informacionog sistema
Srijeda, 05 Septembar 2007
Bolnički informacioni sistem treba da bude organizovan po principu modula, koji se lako mogu dodavati i modifikovati, kako bi proces buduceg razvoja i dogradnje cjelokupnog sistema u velikoj mjeri bio pojednostavljen. Neki od osnovnih modula su:
  • administracija pacijenata (prijem, identifikacija i rasporeÄ‘ivanje pacijenata, zakazivanje pregleda, dijagnostičkih i terapijskih procedura)
  • medicinska obrada pacijenta (elektronsko evidentiranje svih primjenjenih anamnestičkih i dijagnostičkih procedura i terapijskih mjera, obezbjeÄ‘vanje obavezne zdravstvene i kliničke dokumentacije)
  • ljudski i materijalni resursi bolnice (evidentiranje i obrada svih podataka o resursima, ljudskim i materijalnim, za knjigovodstvene i upravne funkcije)
  • menadžment i organizacija poslovanja (opšti administrativni poslovi, knjigovodstvo, organizacija rada, raspored dežurstava, evidentiranje radnih sati, praćenje procesa usavršavanja osoblja)
  • podrška nastavi i naučno-istraživačkom radu (pristup informacijama i znanju potrebnim za edukaciju i samoedukaciju, te za naučno-istraživački rad)
  • podrška kliničkom odlučivanju (eng. Clinical Decision Support - standardizovan pristup obradi i kvalitetu kliničke procjene - smanjuje učestalost ljudske pogreške)
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft