Početna arrow Vijesti arrow OBAVJEŠTENJE ZA APOTEKE!!! - Nova pozitivna lista lijekova od 01.11.2008. godine
OBAVJEÅ TENJE ZA APOTEKE!!! - Nova pozitivna lista lijekova od 01.11.2008. godine
Petak, 24 Oktobar 2008
Od 01.11.2008. godine na snagu stupa nova, izmjenjena i dopunjena pozitivna lista lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kliknite na linkove ispod ukoliko želite da preuzmete nove liste u PDF formatu.

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na sjednici koja je održana početkom oktobra, razmatrao je i usvojio nekoliko novih odluka, kao i izmjene i dopune postojećih.

Prema odluci Upravnog odbora, Lista lijekova koji se izdaju na recept (lista A) proširena je lijekovima za liječenje psorijaze, glaukoma, ginekoloških infekcija, karcinoma prostate i dojke. Na listu A uvršteni su svi registrovani lijekovi koji su se do sada nalazili na listi A1. Naime, na listi A1 se nalaze lijekovi koji još uvijek nisu registrovani za promet u Republici Srpskoj, a nemaju zamjenu kod registrovanih lijekova. Odlukom Upravnog odbora, lista A1 je dopunjena lijekovima za liječenje cistične fibroze i Parkinsove bolesti.

Lista B, na kojoj se nalaze lijekovi čiju cijenu Fond finansira sa 50 %, dopunjena je lijekovima za liječenje čira na želucu, dijabetesa tip II, polineuropatije izazvane dijabetesom, hemoroida i venske insufijencije i benigne hipertenzije prostate. Lista B je dopunjena i antibiotikom novije generacije, diuretikom i antireumatikom u obliku čepića.

Izmjene i dopune liste lijekova koji se izdaju na recept biće objavljene u «Službenom glasniku Republike Srpske», a primjena liste trebalo bi da počne 1. novembra ove godine.

Na listu citostaika uvršteno je devet novih lijekova, a promjene se odnose i na proširenje indikacija za upotrebu citostaika koji su već bili zastupljeni na listi. Novi citostaici, kojima je dopunjena ova lista, namjenjeni su liječenju karcinoma bubrega, karpošijevog sarkoma povezanog sa AIDS-om, ovarijalnog karcinoma i karcinoma dojke. Lista citostatika dopunjena je i lijekom za liječenje gljivica izazvanih oslabljenim imunitetom osoba oboljelih od karcinoma, kao i za liječenje granulocitopenije izazvane citostaticima.

Inače, promjene na Listi citostaika izvršene su u skladu sa preporukama iz vodiča o dobroj kliničkoj praksi, koje je izdalo evropsko udruženje onkologa. Usvajanju izmjena na Listi citostatika prethodile su konsultacije sa klinikama za onkologiju i hematologiju KC Banja Luka, te sa Institutom za onkologiju Sremska Kamenica i Institutom za onkologiju i radiologiju Beograd. Dopunjena lista citostatika moći će se primjenjivati osmog dana nakon objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srpske.»

Upravni odbor Fonda usvojio je i novu nomenklaturu zdravstvenih usluga. Suštinska promjena u odnosu na prethodnu nomenklaturu tiče se proširenja usluga koje pripadaju primarnom nivou zdravstvene zaštite. Proširenje se, prije svega, odnosi na laboratorijsku dijagnostiku i na RTG i UZV dijagnostiku.

Upravni odbor je razmatrao i informacije o realizaciji projekta uvoÄ‘enja informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i informaciju o potrebi donošenja strategije e-zdravstva u Republici Srpskoj. Upravni odbor je dao podršku realizaciji obaju aktivnosti.
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft