Početna
Izmjene načina fakturisanja i izgleda faktura FZO
Nedjelja, 18 Oktobar 2009

Izmjene načina fakturisanja i izgleda faktura FZO

Povodom poslednjih izmjena načina fakturisanja, kao i izgleda faktura FZO (Uputstvo o načinu fakturisanja i dostave faktura FZO RS, broj 08/374-6489/09, od 12.10.2009 ), obavještavamo klijente sa ugovorom o održavanju, da će im se tokom radne izvršiti potrebne nadogradnje.

Klijenti bez ugovora o održavanju mogu se obratiti osoblju Medisofta, kako bi se dogovorili o uslovima i terminu nadogradnje.

TakoÄ‘e, želimo da informišemo klijente da će u ponedeljak, 19.10.2009 biti održan sastanak predstavnika FZO, Poreske uprave RS i Medisofta, gdje će se pokušati riješiti problematika imenovanja dokumenata (faktura) kojima apoteke potražuju sredstva od FZO kao nadoknadu za izdavane lijekove i pružene usluge.

Detalje problematike obrazlažemo u zvaničnom dopisu koji smo uputili FZO:

 

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Zdrave Korde 8

BANJA LUKA

nr:

Izvršnom direktoru Sektora za financijski menadžment,

računovodstvo i strateške investicije u zdravstvu


Datum: 15.10.2009.


Poštovani,

Povodom Vašeg dopisa apotekama, (Uputsvo o načinu fakturisanja i dostave faktura FZORS, broj 08/374-6489/09, od 12.10.2009), kao firma koja se bavi razvojem softvera za apotekarsku djelatnost, molimo dodatna objašnjenja:


  1. U Vašoj dokumentaciji, uputstvima i ugovorima koji se odnose na za novčani iznos - vrijednosti izdanih lijekova na recept i usluga izdavanja koje apoteka naplaćuje od FZO, apoteka isporučuje fakturu prema Fondu zdravstvernog osiguranja. Na toj fakturi je iskazan PDV, te se po zakonu o PDV BiH faktura se mora proknjižiti i iznos PDV-a uplatiti na račun Poreske uprave.


  1. Za te iste lijekove, pacijentu se izdaje fiskalni račun, koji sadrži gotovninski iznos (koje plaća pacijent) kao i «virmanski» iznos (koji se odnosi na FZO), na način kako je dogovoreno na sastanku predstavnika FZO i Poreske uprave. Po datom uputstvu, kompletan iznos vrijednosti lijeka se knjiži i fiskalizuje u trenutku izdavanja, kao i pripadajući PDV, a na mjesečnom nivou se ispostavlja i fiskalizuje vrijednost usluga izdavanja i vrijednost magistralnog rada.Pošto apoteka u trenutku izdavanja lijeka obračuna kompletan PDV na vrijednost lijeka (što je neupitno zbog fiskalne kase), a taj isti PDV ponovo obračuna prilikom ispostavljanja «fakture» prema FZO, dolazi do duplog obračna PDV-a.


Pitanje:


Kako nazvati i na koji iznos ispostaviti dokument («fakturu») koji apoteka ispostavlja FZO, a da se ne povrijedi Zakon o fiskalnim kasama i Zakon o PDV BiH ?


Molimo zvaničan i blagovremen odgovor, kako bi našim klijentima izvršili promjene na softveru za fakturisanje recepata.


Unaprijed zahvalan, Banja Luka,

mr ph Aleksandar Petrović 14.10.2009.


_______________________________

mr ph Aleksandar Petrović


 

 

 

  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft