Početna
Nova lista FZO od 01.03.2010
Petak, 26 Februar 2010

  Dana 01.03.2010. počinje primjena nove pozitivne liste lijekova FZO RS. 

Detalje možete preuzeti na stranicama FZO RS.:

http://www.zdravstvo-srpske.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=35

 

Klijentima sa ugovoroom o odrzavanju i internet konekcijom liste ce biti izmjenjene u nedelju 28.02.200. navece, po prethodnom dogovoru.

Molimo da se do tada fakturisu svi prethodno uneseni recepti. 

  Kako bi olakšali izmjene u apotekama ostalim klijentima, Medisoft je izdvojio lijekove kojima je izmjenjena cijena ili lista u odnosu na prethodnu pozitivnu listu.

  Izmjene na lijekovima koji su bili na listi FZO. Molimo klijente da predocene izmjene dodatno provjere, jer su informativnog karaktera. : 

 

lista_01_03_2010.ID naziv indikacija lista lista_stara cijena cijena_stara
107 SANVAL LEK d.d. Film tablete 10 mg   B B 9 9.5
109 ZONADIN PLIVA d.d. Film tablete 10 mg   B B 9 9.5
1090 VASILIP KRKA d.d. Tablete 10 mg 34 B B 10.63 10.69
1102 VASILIP KRKA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 14.9 14.96
1142 APILEPSIN KRKA d.d. Kapi za oralnu upotrebu 300 mg/ ml   A A1 20.76 20.76
1145 APILEPSIN KRKA d.d. Dra§eje 300 mg   A A1 39.12 39.12
1146 APILEPSIN KRKA d.d. Dra§eje 150 mg   A A1 23.27 23.27
1294 FLONIDAN LEK d.d. Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
130 FLUKONAZOL ACTAVIS GROUP Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
132 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
133 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
134 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
1382 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Tablete 10 mg 34 B B 7.59 7.63
1384 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Tablete 20 mg 34 B B 10.64 10.69
1413 Prograf Astellas Pharma Kapsule 5 mg 17 A A1 0 0
1425 Prograf Astellas Pharma Kapsule 1 mg 17 A A1 0 0
148 ANGINAL BOSNALIJEK Tablete 20 mg   A A 2.69 3.39
1484 DIFLUCAN PFIZER INTERNATIONAL Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
156 OFTALMOL HEMOFARM KONCERN Kapi za oŸi 5 mg/ ml   A A 4.41 2.93
1597 TEGRETOL CR PLIVA d.d. Retard tablete 400 mg   A A 9.36 11.7
1622 ATENOLOL REMEDICA Ltd. Film tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
1740 LORIL SRBOLEK a.d. Tablete 5 mg   A A 2.38 2.97
1749 LORIL SRBOLEK a.d. Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
1933 ATENOLOL ZDRAVLJE d.d. Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
2008 MONIZOL ZORKA PHARMA Tablete 20 mg   A A 2.69 3.39
223 MAROCEN HEMOFARM KONCERN Kapi za oŸi 3mg/ml   B B 4.33 4.39
224 CITERAL ALKALOID Kapi za oŸi 3mg/ml   B B 4.33 4.39
291 LORISTA KRKA d.d. Film tablete 50 mg 47 B B 13.67 13.69
292 LOSARTIC PLIVA d.d. Film tablete 50 mg 47 B B 13.67 13.69
299 STATEX 20 PLIVA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 10.64 10.69
3004 ATENOLOL ALKALOID Tablete 100 mg   A A 1.67 1.7
3023 IBUPROFEN REMEDICA Ltd. Film tablete 400 mg   A A 1.49 1.79
3028 PRESSING HEMOFARM KONCERN Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
303 STATEX 10 PLIVA d.d. Film tablete 10 mg 36 B B 7.59 7.63
3032 LOPRIL BOSNALIJEK d.d. Tablete 5 mg   A A 2.38 2.97
3033 LOPRIL BOSNALIJEK d.d. Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
3034 LOPRIL BOSNALIJEK d.d. Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
3075 LORIL SRBOLEK a.d. Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
3076 IRUMED BELUPO d.o.o. Tablete 5 mg   A A 3.57 4.46
3077 IRUMED BELUPO d.o.o. Tablete 10 mg   A A 6.04 7.55
3078 IRUMED BELUPO d.o.o. Tablete 20 mg   A A 12.15 15.18
308 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL Film tablete 40 mg 36 B B 22.89 42.44
3086 SIMVASTATIN STADA 20 mg STADA Film tablete 20 mg 34 B B 15.96 16.03
3087 STATEX 10 PLIVA d.d. Film tablete 10 mg 34 B B 10.63 10.69
3088 STATEX 20 PLIVA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 14.9 14.96
3089 CHOLIPAM HEMOFARM KONCERN Film tablete 10 mg 34 B B 7.59 7.63
3090 CHOLIPAM HEMOFARM KONCERN Film tablete 20 mg 34 B B 10.64 10.69
3091 TULIP LEK d.d. Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
3092 TULIP LEK d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
3093 ATORIS KRKA d.d. Film tablete 10 mg 36 B B 12.75 14.96
3094 ATORIS KRKA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
3097 FLUCONAL HEMOFARM KONCERN Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
3100 FUNZOL BOSNALIJEK d.d. Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
3108 LORATADIN REPLEKFARM Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
3111 RINOLAN PLIVA d.d. Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 4.17 4.19
3118 IBUPROFEN REPLEKFARM Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
312 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL Film tablete 10 mg 36 B B 5.95 6.98
3126 LIZINOPRIL JUGOREMEDIJA Tablete 5 mg   A A 2.38 2.97
3127 LIZINOPRIL JUGOREMEDIJA Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
3128 LIZINOPRIL JUGOREMEDIJA Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
3133 FLUKONAZOL JUGOREMEDIJA Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
3138 LORATADIN JUGOREMEDIJA Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
314 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL Film tablete 20 mg 36 B B 9.5 11.73
3149 REVASTAT REPLEKFARM Film tablete 10 mg 34 B B 11.39 11.45
3150 REVASTAT REPLEKFARM Film tablete 20 mg 35 B B 15.96 16.03
3158 ARAVA AVENTIS Tablete 20 mg 33 A A1 177.77 177.77
3164 AMPRIL KRKA d.d. Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
3165 AMPRIL KRKA d.d. Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93
317 ATACOR (atorvastatin) ACTAVIS GROUP Film tablete 10 mg 36 B B 12.75 14.96
3171 ZENAFLUK PLIVA d.d. Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
3174 CARBAMAZEPINE RETARD REMEDICA Ltd. Film tablete 400 mg   A A 9.36 11.7
3176 DANOPTIN PLIVA d.d. Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
3177 DANOPTIN PLIVA d.d. Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
3178 DANOPTIN PLIVA d.d. Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
3179 LAMAL ALKALOID Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
318 ATACOR (atorvastatin) ACTAVIS GROUP Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
3180 LAMAL ALKALOID Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
3181 LAMAL ALKALOID Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
3187 LORATADIN ALKALOID Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
319 ATORVOX PLIVA d.d. Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
3199 LUNATA ALKALOID Film tablete 10 mg   B B 4.5 4.75
3200 LUNATA ALKALOID Film tablete 10 mg   B B 9 9.5
321 ATORVOX PLIVA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
322 ATORVOX PLIVA d.d. Film tablete 40 mg 34 B B 22.89 42.44
338 VEPESID BRISTOL-MYERS SQUIBB Kapsule 50 mg   A A1 486.95 486.95
354 BELOSALIC BELUPO d.o.o. mast (0,5mg+30mg)/g 25 A A 5.29 8.34
367 ATENOLOL JUGOREMEDIJA Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
368 DABROSTON BELUPO d.o.o. Film tablete 10 mg   B B 17.16 24.84
375 BETHASAL BOSNALIJEK mast (0,5mg+30mg)/g 25 A A 2.65 4.17
376 BETHASAL BOSNALIJEK mast (0,5mg+30mg)/g 25 A A 5.29 8.34
38 METHYLDOPA HEMOFARM KONCERN Film tablete 250 mg 7 A A 5.27 4.39
394 PROSCAR MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Film tablete 5 mg 31 B B 21.25 33.81
397 CEFALEKSIN BELUPO d.o.o. praçak za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml   A A 3.95 4.4
416 OPTIMON PLIVA d.d. Tablete 10 mg   A A 6.04 7.55
421 OPTIMON PLIVA d.d. Tablete 20 mg   A A 12.15 15.18
422 OPTIMON PLIVA d.d. Tablete 5 mg   A A 3.57 4.46
423 PRILINDA HEMOFARM KONCERN Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
424 PRILINDA HEMOFARM KONCERN Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93
427 FINASTERID HEMOFARM KONCERN Film tablete 5 mg 31 B B 22.77 36.23
450 BONVIVA F.HOFFMANN-LA ROCHE Ltd. Film tablete 150 mg 32 B B 69.03 78.39
458 GLIMEPIRID STADA Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
468 IBUPROFEN JUGOREMEDIJA Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
470 KANDIZOL NOBEL Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
471 KANDIZOL NOBEL Kapsule 150 mg 15 A A 15.02 15.1
487 PRINORM GALENIKA a.d. Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
49 VIVACE ACTAVIS GROUP Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93
494 LATRIGIL STADA Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
495 LATRIGIL STADA Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
496 LATRIGIL STADA Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
504 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Film tablete 10 mg 36 B B 10.63 10.69
505 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Film tablete 20 mg 34 B B 14.9 14.96
508 LOPRIL BOSNALIJEK Tablete 5 mg   A A 3.57 4.46
509 LOPRIL BOSNALIJEK Tablete 10 mg   A A 6.04 7.55
51 SKOPRYL ALKALOID Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
510 LOPRIL BOSNALIJEK Tablete 20 mg   A A 12.15 15.18
52 SKOPRYL ALKALOID Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
53 VIVACE ACTAVIS GROUP Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
530 AMARYL SANOFI-AVENTIS Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
541 MIOKARPIN HEMOFARM KONCERN Kapi za oŸi 20 mg/ml   A A 7.02 5.86
542 BETAGLID PLIVA d.d. Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
544 DIULONG HABIT PHARM Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
545 MEGLIMID KRKA d.d. Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
549 KREON SOLVAY Kapsule (25 000+18 000+1000)i.j. 40 A A1 101.56 101.56
563 LORATADIN JAKA 80 AD Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 5 5.03
576 LIZINOPRIL JAKA 80 AD Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
578 LIZINOPRIL JAKA 80 AD Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
579 LIZINOPRIL JAKA 80 AD Tablete 5 mg   A A 2.38 2.97
583 FLUKONAZOL JAKA 80 AD Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
619 LIPIDRA NOBEL Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
620 LIPIDRA NOBEL Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
621 PALITREX GALENIKA a.d. praçak za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml   A A 3.95 4.4
626 LIPIDRA NOBEL Film tablete 40 mg 34 B B 22.89 42.44
635 SIMVASTATIN ICP LABORATORIOS BELMAC S.A. Film tablete 10 mg 34 B B 7.59 10.69
638 LAMICTAL GLAXO WELLCOME Plc. Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
639 LAMICTAL GLAXO WELLCOME Plc. Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
642 LAMICTAL GLAXO WELLCOME Plc. Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
643 SIMVASTATIN ICP LABORATORIOS BELMAC S.A. Film tablete 20 mg 34 B B 14.9 14.96
652 HOLLESTA ALKALOID d.o.o. Film tablete 10 mg 34 B B 11.39 11.45
653 HOLLESTA ALKALOID d.o.o. Film tablete 20 mg 34 B B 15.96 16.03
66 MINIRIN FERRING LECIVA Nazalni sprej 0,1ml/10mcg   A A1 74.92 74.92
669 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
671 SORTIS PFIZER INTERNATIONAL Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
690 ATENOLOL PLIVA d.d. Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
693 MOSTRAFIN PLIVA d.d. Film tablete 5 mg 31 B B 21.25 33.81
703 PANAPRES HEMOFARM KONCERN Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
71 AMINOL BOSNALIJEK Tablete 100 mg   A A 2.23 2.27
710 THIOGAMMA 600 ORAL WORWAG PHARMA Film tablete 600 mg 41 B B 40.38 64.92
711 THIOGAMMA 600 ORAL WORWAG PHARMA Film tablete 600 mg 41 B B 80.75 129.84
712 ERYNORM HEMOFARM KONCERN Film tablete 50 mg 47 B B 13.67 13.69
714 HILOS NOBEL Film tablete 50 mg 47 B B 13.67 13.69
715 LOTAR ALKALOID d.o.o. Film tablete 50 mg 47 B B 14.65 14.67
716 MIRAPEXIN BOEHRINGER INGELHEIM Tablete 0,25 mg 46 A A1 23.7 29.95
717 MIRAPEXIN BOEHRINGER INGELHEIM Tablete 1 mg 46 A A1 69.15 102.14
72 AMINOL BOSNALIJEK Tablete 100 mg   A A 3.34 3.41
734 IBUPROFEN HEMOFARM KONCERN Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
743 BRUFEN GALENIKA a.d. Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
745 RAMIPRIL PLIVA d.d. Tablete 2,5 mg   A A 10.98 13.73
748 RAMIPRIL PLIVA d.d. Tablete 5 mg   A A 14.52 18.14
751 NYSTATIN HEMOFARM KONCERN Dra§eje 500000 i.j.   A A 3.73 3.04
763 LOSTOP BOSNALIJEK Sirup 5 mg/ 5 ml 26 A A 4.17 4.19
803 PRINIVIL MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Tablete 5 mg   A A 3.33 4.12
804 PRINIVIL MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Tablete 10 mg   A A 5.64 7.04
805 CEFALEKSIN HEMOFARM KONCERN praçak za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml   A A 3.95 4.4
806 PRINIVIL MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Tablete 20 mg   A A 11.34 14.17
824 SIMVAKOL NOBEL Film tablete 10 mg 34 B B 10.63 10.69
836 TEGREBOS BOSNALIJEK Retard tablete 400 mg   A A 9.36 11.7
838 TENLOP BOSNALIJEK Film tablete 50 mg 47 B B 14.65 14.67
848 TOZAR BOSNALIJEK Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
849 TOZAR BOSNALIJEK Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
868 ZOLSANA KRKA d.d. Film tablete 10 mg   B B 9 9.5
869 ISMN STADA STADA Tablete 20 mg   A A 4.48 5.65
883 ARVIND FARMAVITA DOO Tablete 100 mg   A A 35.67 35.81
884 ARVIND FARMAVITA DOO Tablete 25 mg   A A 10.75 10.78
885 ARVIND FARMAVITA DOO Tablete 50 mg   A A 19.06 19.11
886 ATEROZ BILIM PHARMACEUTICALS A.S. Film tablete 10 mg 34 B B 12.75 14.96
887 ATEROZ BILIM PHARMACEUTICALS A.S. Film tablete 20 mg 36 B B 20.36 25.14
890 ATENOLOL JAKA 80 AD Tablete 100 mg   A A 1.56 1.59
90 CEFALEXIN ALKALOID d.o.o. praçak za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml   A A 3.95 4.4
913 FLUCON FARMAVITA DOO Kapsule 150 mg 15 A A 7.51 7.55
920 GLIMED FARMAVITA DOO Tablete 2 mg   B B 10.53 10.92
921 IBUPROFEN FARMAVITA DOO Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
924 ISOSORBIDE MN JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ Tablete 20 mg   A A 1.79 2.26
926 ISOSORBIDE MN JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ Tablete 20 mg   A A 5.38 6.78
930 LACIN FARMAVITA DOO Film tablete 50 mg 47 B B 14.65 14.67
937 ORMIDOL FARMAVITA DOO Tablete 100 mg   A A 3.12 3.18
941 RAMIPRIL KWIZDA PHARMA Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
942 RAMIPRIL KWIZDA PHARMA Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93
945 SKOPRYL FARMAVITA DOO Tablete 5 mg   A A 2.38 2.97
946 SKOPRYL FARMAVITA DOO Tablete 10 mg   A A 4.03 5.03
947 SKOPRYL FARMAVITA DOO Tablete 20 mg   A A 8.1 10.12
953 TORVA FARMAVITA DOO Film tablete 20 mg 34 B B 20.36 25.14
954 TORVA FARMAVITA DOO Film tablete 40 mg 34 B B 22.89 42.44
955 TORVA FARMAVITA DOO Film tablete 10 mg 36 B B 12.75 14.96
956 TRITACE SANOFI-AVENTIS Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
957 TRITACE SANOFI-AVENTIS Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93
971 BRUFEN ABBOTT Film tablete 400 mg   A A 2.23 2.69
984 VASILIP KRKA d.d. Film tablete 20 mg 34 B B 10.64 10.69
986 VASILIP KRKA d.d. Film tablete 10 mg 34 B B 7.59 7.63
9910 Izdavanje ljekova na recept Tamex - -   B A1 1.43 1.43
9920 Rastvaranje i rastrljavanje svih vrsta l Tamex - -   B A1 1.1 1.1
998 RAMIPRIL FARMAL DD Tablete 2,5 mg   A A 10.25 12.81
999 RAMIPRIL FARMAL DD Tablete 5 mg   A A 13.55 16.93Novi na listi

 

ID

naziv lista cijena indikacija
1088 A.T.10 BAYER Kapsule 0,5 mg A1 168.13 62
1091 A.T.10 MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. Kapi za oralnu upotrebu 1mg/ml A1 19.13 62
2019 ALOPURINOL HEMOFARM KONCERN Tablete 300 mg A1 4.33  
802 PLIMYCOL PLIVA d.d. vaginalete 200 mg B 3.04  
1003 EDEMID LEK d.d. Tablete 40 mg B 1.2  
1020 TULIP LEK d.d. Film tablete 40 mg B 22.89 34
1020 TULIP LEK d.d. Film tablete 40 mg B 22.89 35
1020 TULIP LEK d.d. Film tablete 40 mg B 22.89 36
1042 AMPRIL HD KRKA d.d. Tablete 5mg+25mg B 19.48  
1043 AMPRIL HL KRKA d.d. Tablete 2,5mg+12,5mg B 15.27  
1044 PIRAMIL HCT LEK d.d. Tablete 2,5mg+12,5mg B 15.27  
1045 PIRAMIL HCT LEK d.d. Tablete 5mg+25mg B 19.48  
1047 RAMICOMP GENERICON PHARMA Tablete 2,5mg+12,5mg B 16.36  
1048 RAMICOMP GENERICON PHARMA Tablete 5mg+25mg B 20.87  
1049 RAMIPRIL H FARMAL DD Tablete 2,5mg+12,5mg B 15.27  
1050 RAMIPRIL H FARMAL DD Tablete 5mg+25mg B 19.48  
1051 RAMIPRIL HCT KWIZDA PHARMA Tablete 2,5mg+12,5mg B 15.27  
1053 RAMIPRIL HCT KWIZDA PHARMA Tablete 5mg+25mg B 19.48  
1059 RAMIPRIL PLUS PLIVA d.d. Tablete 2,5mg+12,5mg B 16.36  
1063 RAMIPRIL PLUS PLIVA d.d. Tablete 5mg+25mg B 20.87  
1064 TRITAZIDE SANOFI-AVENTIS Tablete 2,5mg+12,5mg B 15.27  
1065 TRITAZIDE SANOFI-AVENTIS Tablete 5mg+25mg B 19.48  
1082 STALEVO NOVARTIS PHARMA AG Film tablete (50+12,5+200)mg B 83.94 61
1083 STALEVO NOVARTIS PHARMA AG Film tablete (100+25+200)mg B 83.94 61
1085 STALEVO NOVARTIS PHARMA AG Film tablete (150+37,5+200)mg B 83.94 61
1119 MODURETIC LEK d.d. Tablete 50mg + 5 mg B 5.86  
1125 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 40 mg B 22.89 34
1125 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 40 mg B 22.89 35
1125 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 40 mg B 22.89 36
1126 SKOPRYL PLUS ALKALOID d.o.o. Tablete 20mg+12,5mg B 8.31  
1127 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 10 mg B 12.75 34
1127 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 10 mg B 12.75 35
1127 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 10 mg B 12.75 36
1128 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 20 mg B 20.36 34
1128 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 20 mg B 20.36 35
1128 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 20 mg B 20.36 36
1129 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 80 mg B 87.7 34
1129 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 80 mg B 87.7 35
1129 ATORVASTATIN ALKALOID d.o.o. Film tablete 80 mg B 87.7 36
2117 ACIKLOVIR ALKALOID d.o.o. Masti za oŸi 30 mg/g A 5.38  
1007 EDEMID FORTE LEK d.d. Tablete 500 mg A 14.63 8
1008 KUTERID S LEK d.d. mast (0,5mg+30mg)/g A 5.29 25
1009 LIZINOPRIL FARMAL DD Tablete 5 mg A 12.15  
1011 LIZINOPRIL FARMAL DD Tablete 10 mg A 6.04  
1012 LIZINOPRIL FARMAL DD Tablete 20 mg A 12.15  
1013 NIFEDIPIN RETARD FARMAL DD Retard tablete 20 mg A 1.97  
1014 PRIMOTREN LEK d.d. Tablete 400 mg + 80 mg A 1.6  
1015 RAMIPRIL FARMAL DD Tablete 10 mg A 14.62  
1016 RAMIPRIL KWIZDA PHARMA Tablete 10 mg A 14.62  
1017 RAMIPRIL PLIVA d.d. Tablete 10 mg A 15.66  
1019 TRITACE SANOFI-AVENTIS Tablete 10 mg A 14.62  
1021 LITIJ KARBONAT JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ Tablete 300 mg A 13.34  
1022 LUMIDOL RETARD BELUPO d.o.o. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 39.06  
1023 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 5.15  
1024 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 10.3  
1025 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 15.45  
1026 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 25.75  
1027 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 30.9  
1028 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 51.5  
1029 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 10.42  
1030 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 20.83  
1031 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 31.26  
1032 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 52.1  
1033 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 62.52  
1034 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 150 mg A 104.2  
1035 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 13.02  
1036 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 26.03  
1037 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 39.06  
1039 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 65.1  
1040 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 78.12  
1041 TRAMADOL LEK d.d. tablete sa modif.oslobaÐ. 200 mg A 130.2  
1066 ENALAPRIL HCT ACTAVIS GROUP Tablete 20mg+12,5mg A 10.76  
1067 ENAP-HL 20 KRKA d.d. Tablete 20mg+12,5mg A 10.76  
1068 ENAP-HL 20 KRKA d.d. Tablete 20mg+12,5mg A 16.14  
1069 KONVERIL PLUS NOBEL Tablete 20mg+12,5mg A 10.76  
1071 SYMBICORT TURBUHALER Astra Zeneca praçak za inhalaciju (320+9)mcg/dozi A 106.87  
1073 SYMBICORT TURBUHALER Astra Zeneca praçak za inhalaciju (160+4,5)mcg/dozi A 106.9  
1074 SYMBICORT TURBUHALER Astra Zeneca praçak za inhalaciju (80+4,5)mcg/dozi A 42.65  
1075 SYMBICORT TURBUHALER Astra Zeneca praçak za inhalaciju (160+4,5)mcg/dozi A 53.45  
1078 SYMBICORT TURBUHALER Astra Zeneca praçak za inhalaciju (80+4,5)mcg/dozi A 85.3  
1079 NEO PENOTRAN BAYER vagitorije (500+100)mg A 17.03  
1080 YAZ BAYER Film tablete (3+0,02)mg A 18.54 10
1086 AROMASIN PFIZER INTERNATIONAL Oblo§ene tablete 25 mg A 231 39
1092 FOSTER TORREX-CHIESI PHARMA praçak za inhalaciju (100+6)mcg/dozi A 80.84  
1093 FOSTER TORREX-CHIESI PHARMA praçak za inhalaciju (100+6)mcg/dozi A 130.16  
1094 IMMUNATE Baxter praçak za injekciju 500 i.j. A 0 63
1096 IMMUNATE Baxter praçak za injekciju 1000 i.j. A 0 63
1098 OCTANINE - rastvor za injekciju 500 i.j. A 0 63
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 60
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 57
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 58
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 59
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 54
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 55
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 56
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 19
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 52
1099 FENTANIL M 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(23,12mg/42cm) A 182.88 53
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 60
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 57
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 58
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 59
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 54
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 55
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 56
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 19
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 52
1103 FENTANIL M 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(5,78mg/10,5cm) A 63.51 53
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 60
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 57
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 58
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 59
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 54
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 55
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 56
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 19
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 52
1106 FENTANIL M 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(11,56mg/21cm) A 102.87 53
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 60
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 57
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 58
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 59
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 54
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 55
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 56
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 19
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 52
1109 FENTANIL M 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(17,34mg/31,5cm) A 147.33 53
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 60
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 57
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 58
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 59
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 54
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 55
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 56
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 19
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 52
1113 FENTANIL R 25 LEK d.d. transdermalni flaster 25mcg/h(2,5mg/10cm) A 57.15 53
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 59
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 60
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 56
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 57
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 58
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 53
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 54
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 55
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 19
1116 FENTANIL R 100 LEK d.d. transdermalni flaster 100mcg/h(10mg/40cm) A 164.6 52
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 60
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 57
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 58
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 59
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 54
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 55
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 56
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 19
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 52
1117 FENTANIL R 50 LEK d.d. transdermalni flaster 50mcg/h(5mg/20cm) A 92.58 53
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 60
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 57
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 58
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 59
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 54
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 55
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 56
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 19
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 52
1118 FENTANIL R 75 LEK d.d. transdermalni flaster 75mcg/h(7,5mg/30cm) A 132.58 53
1120 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH Kapsule 50 mg A 3.35  
1121 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH Kapi za oralnu upotrebu 100 mg/ ml A 5.49  
1122 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH Supozitorije 100 mg A 2.71  
1123 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 15.45  
1124 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH tablete sa modif.oslobaÐ. 100 mg A 25.75  
1132 HIDROHLOROTIAZID ALKALOID d.o.o. Tablete 25 mg A 3.28  
1133 IMMUNATE Baxter praçak za injekciju (500i.j.+250i.j.)/5ml A 0 63
1264 VIROLEX KRKA d.d. Masti za oŸi 30 mg/g A 4.84  
1314 LEKOPTIN LEK d.d. Tablete 40 mg A 1.39  
1318 LEKOPTIN LEK d.d. Tablete 80 mg A 3.2  
2009 ALOPURINOL HEMOFARM KONCERN Tablete 100 mg A 3.39  
933 AMPRIL KRKA d.d. Tablete 10 mg A 14.62  

 

  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft