Početna arrow Vijesti arrow Izmjena liste FZO RS, 15.03.2011. godine
Izmjena liste FZO RS, 15.03.2011. godine
Ponedjeljak, 14 Mart 2011
Dana 15.03.2011. počinje primjena nove pozitivne liste lijekova FZO RS.
  New Page 1
 NOVI LIJEKOVI NA LISTI:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija    
1303 LORISTA 10.3 B 47    
1305 GOPTEN 29.1 A      
1306 LACIN 11.04 B 47    
1307 AERIUS 7.93 A 26    
1308 AVAMYS 24.71 B 65    
1313 SPIRIVA 94 A      
1315 REQUIP 49.82 A 46    
1316 REQUIP 9.96 A 46    
1319 REQUIP 16.02 A 46    
1320 REQUIP 29.75 A 46    
1322 REQUIP 83.04 A 46    
1323 XARELTO 105.03 B 66    
1324 ENETROFURYL 7.37 A      
1325 SUMIGRA 14.63 B      
1326 SUMIGRA 25.14 B      
1327 LEVETIRACETAM 32.27 A      
1328 LEVETIRACETAM 53.79 A      
1329 NEO PENOTRAN FORTE 18.26 A      
1330 IMIGRAN 14.63 B      
1332 KEPPRA 161.37 A      
1333 KEPPRA 96.81 A      
1334 EMINENS 45.7 A 46    
1335 EMINENS 16.02 A 46    
1336 EMINENS 29.75 A 46    
1337 EMINENS 83.04 A 46    
1338 ROPINIR 4.57 A 46    
1339 ROPINIR 16.02 A 46    
1341 ROPINIR 29.75 A 46    
1352 CRESTOR 39.9 B 35    
1352 CRESTOR 39.9 B 36    
1352 CRESTOR 39.9 B 34    
1354 CRESTOR 35.1 B 34    
1354 CRESTOR 35.1 B 35    
1354 CRESTOR 35.1 B 36    
1355 CRESTOR 57.9 B 34    
1355 CRESTOR 57.9 B 35    
1355 CRESTOR 57.9 B 36    
1356 CRESTOR 83 B 34    
1356 CRESTOR 83 B 35    
1356 CRESTOR 83 B 36    
1357 ULZOL 8.47 B      
1359 METOPRAN 2.32 A      
1360 GLUFORMIN ER 1.94 A      
1361 ZADARON 17.02 A 6    
1362 CARDOX 9.13 A      
1363 METOCOR 3.14 B      
1364 METOCOR 6.44 B      
1365 BLOCOR 10.62 B      
1366 BLOCOR 15.65 B      
1367 MIVISIA 242 A 39    
1368 GABOTON 4.78 A      
1369 GABOTON 29.75 A      
1370 GABOTON 38.41 A      
1371 ANTARZA 10.13 B      
1372 ANTARZA 15.2 B      
1375 ANTARZA 18.01 B      
1379 ANTARZA 27.02 B      
1521 ANTARZA 26.2 B      
1522 ANTARZA 39.3 B      
1523 ANTARZA 35.7 B      
1524 ANTARZA 53.55 B      
1525 CLOPIGAL 53.2 A 4    
1526 ISOCARD 9.13 A      
1527 DOXA 2.29 B      
1528 DOXA 11.76 B      
1529 ACCUPRO 11.85 A      
1530 ACCUPRO 21.68 A      
1531 ENAZIL PLUS 13.95 A      
1533 LIPTIN 10.71 B 34    
1533 LIPTIN 10.71 B 35    
1533 LIPTIN 10.71 B 36    
1534 ATORIS 22.89 B 34    
1534 ATORIS 22.89 B 35    
1534 ATORIS 22.89 B 36    
1535 FINPROS 19.54 B 31    
1537 DIFLUCAN 41.07 A 15    
1538 ANASTROZOL 242 A 39    
1539 SONALIA 9.34 A      
235 ENTEROFURYL 5.62 A      
610 PALITREX 0.23 A      
 
 PROMJENE POSTOJEĆIH LIJEKOVA NA LISTI:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija Stara
cijena
Stara
lista
1111 KAPTOPRIL 3.5 B   2.05 B
1164 PANADOL BABY 1.58 A   1.6 A
1169 APAURIN 1.39 A   1.47 A
1197 ENOX 10.91 A   10.98 A
1198 ENOX 14.29 A   14.52 A
1205 FOPIN 7.73 A   7.91 A
1234 LOPRESS 7.73 A   7.91 A
1249 RANID 2.66 A   2.69 A
1250 RANID 5.31 A   5.37 A
1252 RANISAN 1.77 A   1.79 A
1254 RANISAN 2.66 A   2.69 A
1294 FLONIDAN 4.9 A   5 A
1304 AMLOPIN 5.15 A   5.27 A
1317 RANITAL 1.77 A   1.79 A
153 ANGINAL 5.48 A   4.56 A
154 ANGINAL 9.13 A   7.6 A
3000 RANITIDINE 1.77 A   1.79 A
3023 IBUPROFEN 1.47 A   1.49 A
3028 PRESSING 4.9 A   5 A
3050 RANITIDIN 1.77 A   1.79 A
306 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
3066 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
3067 VAZOTAL 5.15 A   5.27 A
3108 LORATADIN 4.9 A   5 A
3111 RINOLAN 4.08 A   4.17 A
3114 AMONEX 7.73 A   7.91 A
3117 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
3118 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
3121 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
3123 NORVASC 7.73 A   7.91 A
3138 LORATADIN 4.9 A   5 A
3162 VILPIN 7.73 A   7.91 A
3164 AMPRIL 10.18 A   10.25 A
3165 AMPRIL 13.34 A   13.55 A
3170 ZENAFLUK 41.07 A   29.3 A
3173 DIPROL 1.58 A   1.6 A
3187 LORATADIN 4.9 A   5 A
386 BOSAURIN 1.39 A   1.47 A
394 PROSCAR 19.54 B   20.98 B
405 DALERON 1.58 A   1.6 A
423 PRILINDA 10.18 A   10.25 A
424 PRILINDA 13.34 A   13.55 A
427 FINASTERID 20.94 B   22.45 B
468 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
469 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
49 VIVACE 13.34 A   13.55 A
512 BENSEDIN 1.39 A   1.47 A
522 ALOPRES 5.15 A   5.27 A
53 VIVACE 10.18 A   10.25 A
555 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
563 LORATADIN 4.9 A   5 A
569 AMLODIPIN 5.15 A   5.27 A
582 FLUKONAZOL 41.07 A   29.3 A
62 ULCODIN 1.77 A   1.79 A
665 AMLOPIN LEK 7.73 A   7.91 A
687 BRUFEN 3.28 A   3.49 A
693 MOSTRAFIN 19.54 B   20.98 B
694 AMLOGAL 5.15 A   5.27 A
720 NYSTATIN 5.27 A   3.04 A
734 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
735 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
743 BRUFEN 2.2 A   2.23 A
745 PRILEN(Ramipril) 10.91 A   10.98 A
746 RANITIDIN 1.77 A   1.79 A
748 PRILEN(Ramipril) 14.29 A   14.52 A
749 IBUPROFEN 3.28 A   3.49 A
76 FUNZOL 41.07 A   29.3 A
763 LOSTOP 4.08 A   4.17 A
768 LUPOCET 1.58 A   1.6 A
772 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
796 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
797 PARACETAMOL 1.58 A   1.6 A
798 PEPTORAN 1.77 A   1.79 A
819 RANIBOS 1.77 A   1.79 A
821 RANOBEL 2.66 A   2.69 A
822 RANOBEL 5.31 A   5.37 A
831 FEBRICET 1.58 A   1.6 A
841 TENOX 7.73 A   7.91 A
878 AMLODIPIN 7.73 A   7.91 A
906 DIAZEPAM 1.39 A   1.47 A
921 IBUPROFEN 2.2 A   2.23 A
93 AMLODIL 7.73 A   7.91 A
941 RAMIPRIL 10.18 A   10.25 A
942 RAMIPRIL 13.34 A   13.55 A
95 AMLODIL 5.15 A   5.27 A
956 TRITACE 10.18 A   10.25 A
957 TRITACE 13.34 A   13.55 A
969 ULCODIN 1.77 A   1.79 A
971 BRUFEN 2.2 A   2.23 A
976 DALSY 3.28 A   3.49 A
977 DALSY 6.56 A   6.98 A
998 RAMIPRIL 10.18 A   10.25 A
999 RAMIPRIL 13.34 A   13.55 A
861 VITOPRIL H 9.38 A   9.38 B
922 IRUZID 9.38 A   9.38 B
994 LIZINOPRIL H 9.38 A   9.38 B
1214 HYPERIL PLUS 9.38 A   9.38 B
182 GOPTEN 16.59 A   16.59 B
184 GOPTEN 18.39 A   18.39 B
425 OPTIMON PLUS 9.38 A
  9.38 B
517 LOPRIL H 9.38 A   9.38 B
3035 LOPRIL H 6.25 A   6.25 B
3196 LIZINOPRIL HCT 6.25 A   6.25 B
 
 LIJEKOVI OBRISANI SA LISTE:
Sifra Naziv Cijena Lista Indikacija    
1255 SIMVASTATIN ICP 40 mg 25.63 B    
181 DILTIAZEM 90mg 5.85 B    
193 ARFICIN 300 mg 0.30 A    
1932 RANISAN 150 mg 1.79 A    
1947 ZORKAPTIL 12,5 mg 4.09 B    
1965 ZORKAPTIL 25 mg 3.38 B    
1973 ZORKAPTIL 50 mg 5.58 B    
2043 TRODON 100 mg/ ml 5.49 A    
2047 TRODON 50 mg 3.35 A    
2049 TRODON Retard 100 mg 5.15 A    
2056 TRODON 100 mg 2.71 A    
2185 ENAZIL 5 5 mg 2.42 A    
2186 ENAZIL 10 10 mg 2.42 A    
2187 ENAZIL 20 20 mg 4.41 A    
300 SIMVASTATIN STADA 40mg 40 mg 27.46 B    
3016 BACTRIM 400 mg + 80 mg 1.60 A    
3017 BACTRIM 200 mg + 40 mg/ 5 ml 3.39 A    
3020 CITOFEN 10 mg 8.78 A    
3051 BECENOL 4 mg 4.00 A    
3074 ENALAPRIL LEK 5 mg 5 mg 2.42 A    
3079 CILAZAPRIL 2,5 mg 17.23 A    
3084 CILAZAPRIL 5 PLUS 5 mg+ 12,5 mg 27.46 B    
3086 SIMVASTATIN STADA  20 mg 20 mg 12.87 B    
312 SORTIS 10 mg 5.00 B    
3124 AMLODIPIN 5 mg 2.56 A    
3125 AMLODIPIN 10 mg 5.27 A    
3132 FLUKONAZOL 50 mg 9.89 A    
3133 FLUKONAZOL 150 mg 7.51 A    
314 SORTIS 20 mg 7.88 B    
3152 RANITIDIN 150 mg 1.79 A    
35 AMLOX 200 mg 8.51 A    
36 AMLOX 200 mg 17.02 A    
369 BENDAZOL 100 mg 1.79 A    
401 CITOFEN 10 mg 29.27 A    
550 PRILAZID 1 mg 10.08 A    
567 KLOPIMED 75mg 53.20 A    
633 SERTRALIN ICP 100 mg 29.66 A    
634 SERTRALIN ICP 50 mg 10.01 A    
635 SIMVASTATIN ICP 10 mg 9.15 B    
643 SIMVASTATIN ICP 20 mg 12.01 B    
648 AMLONORM 10 mg 7.91 A    
651 AMLONORM 5 mg 3.84 A    
658 FLUKONAZOL 100 mg 29.30 A    
764 LUMIDOL 50 mg 3.35 A    
766 LUMIDOL 100 mg/ ml 5.49 A    
790 NORACIN 400 mg 6.97 B    
803 PRINIVIL 5 mg 3.33 A    
804 PRINIVIL 10 mg 5.64 A    
806 PRINIVIL 20 mg 8.53 A    
807 PRINZIDE 10mg+12,5mg 8.75 B    
808 PRINZIDE 20mg+12,5mg 11.64 B    
825 SINERSUL 400 mg + 80 mg 1.60 A    
  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft