Početna
Izmjena liste FZO RS, 01.08.2012. godine
Ponedjeljak, 27 Februar 2012
Od dana 01.08.2012. godine počinje primjena izmjena pozitivne liste lijekova FZO RS.
 
LIJEKOVI UKLONJENI SA LISTE:
Šifra Naziv ProizvoÄ‘ač Jačina Pakovanje Cijena Indikacija Lista
1315 REQUIP Glaxo Smith Kline 0,25 mg Kutija 210 film-tableta 45,70 46 ANOVI LIJEKOVI NA LISTI:
Šifra Naziv ProizvoÄ‘ač Jačina Pakovanje Cijena Indikacija Lista
1702 RANITIDIN ZDRAVLJE d.d. 150 mg Kutija 20 film tableta 1.77   A
1703 HELICOL-S ZADA 40 mg Kutija 14 kapsula 18.63   B
1704 HELICOL-S ZADA 20 mg Kutija 14 kapsula 14.28   B
1705 HELICOL-S ZADA 40 mg Kutija 28 kapsula 37.25   B
1706 HELICOL-S ZADA 20 mg Kutija 28 kapsula 28.56   B
1710 TIACID ZADA 600 mg Kutija 30 film tableta 40.38 41 B
1712 FERZADA ZADA 100 mg Kutija 30 tableta 7.39   A
1713 DOLAP ZADA 0,5 mg Kutija 30 kapsula 9.95   A
1714 DOLAP ZADA 0,5 mg Kutija 60 kapsula 19.90   A
1717 DOLAP ZADA 2 mg Kutija 30 kapsula 18.17   A
1718 PULCET NOBEL 20 mg Kutija 14 tableta 8.81   B
1721 PULCET NOBEL 20 mg Kutija 28 tableta 17.62   B
1722 ALDRON FARMAL DD 70 mg Kutija 4 tablete 29.60 32 B
1724 KARBAMAZEPIN ACTAVIS GROUP 200 mg Kutija 50 tableta 4.33   A
1726 UNILAT UNIMED PHARMA 50 mcg/ml Bočica 2,5 ml 26.68   B
1727 ENAZIL PLUS PLIVA d.d. 20 mg+12,5 mg Kutija 30 tableta 11.00   A
1728 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 28 tableta 17.62   B
1729 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 56 tableta 35.24   B
1730 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 40 mg Kutija 28 tableta 26.54   B
1731 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 40 mg Kutija 14 tableta 13.27   B
1732 METFORMIN ZENTIVA SANOFI-AVENTIS 850 mg Kutija 60 film tableta 5.59   A
1734 METFORMIN ZENTIVA SANOFI-AVENTIS 850 mg Kutija 30 film tableta 2.80   A
1735 METFORMIN ZENTIVA SANOFI-AVENTIS 500 mg Kutija 60 film tableta 3.88   A
1737 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 60 tableta 15.10   A
1738 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55   A
1739 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 5 mg Kutija 60 tableta 6.64   A
1741 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 5 mg Kutija 30 tableta 3.32   A
1743 LOSARTAN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 47 B
1744 LOTAN FARMAL DD 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 47 B
1745 LOSARTAN H GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 50 mg+12,5 mg Kutija 28 film tableta 14.92 47 B
1748 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 60 film tableta 32.94 34;35;36 B
1750 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 30 film tableta 10.30 34;35;36 B
1751 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg Kutija 60 film tableta 20.60 34;35;36 B
1752 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg Kutija 30 film tableta 16.47 34;35;36 B
1753 ATORVASTATIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 40 mg Kutija 30 film tableta 22.89 34;35;36 B
1754 LIPOSTAX FARMAL DD 10 mg Kutija 30 film tableta 10.30 34;35;36 B
1755 LIPOSTAX FARMAL DD 20 mg Kutija 30 film tableta 16.47 34;35;36 B
1756 LIPOSTAX FARMAL DD 40 mg Kutija 30 film tableta 22.89 34;35;36 B
1757 VALORA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 70 mg Kutija 4 tablete 29.60 32 B
1758 TOPIROZ TECNIMEDE SOCIEDADE 25 mg Kutija 30 tableta 13.46 43 A
1760 TOPIROZ TECNIMEDE SOCIEDADE 50 mg Kutija 30 tableta 22.23 43 A
1761 TOPIROZ TECNIMEDE SOCIEDADE 100 mg Kutija 30 tableta 78.95 43 A
1763 TOPIROZ TECNIMEDE SOCIEDADE 200 mg Kutija 30 tableta 105.26 43 A
1764 SIDATA HEMOFARM KONCERN 50 mg Kutija 28 film tableta 9.31   A
1766 SIDATA HEMOFARM KONCERN 100 mg Kutija 28 film tableta 21.76   A
1767 MELASA ZADA 500 mg Kutija 50 tableta 21.21 2 A
1768 MELASA ZADA 500 mg Kutija 100 tableta 42.42 2 A
1769 KLOGREL TECNIMEDE SOCIEDADE 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 4 A
1770 NITROGLICERIN JAKA 80 AD 0,5 mg Kutija 40 sublingvalnih tableta 2.71   A
1771 ENALAPRIL HCT LEK d.d. 10 mg + 25 mg Kutija 30 tableta 13.95   A
1772 ENALAPRIL HCT LEK d.d. 20 mg+12,5 mg Kutija 30 tableta 11.00   A
1773 BONNEDRA PLIVA d.d. 150 mg Kutija 1 film tableta 42.71 32 B
1774 LYVAM ALKALOID d.o.o. 250 mg Kutija 60 film tableta 60.18   A
1775 LYVAM ALKALOID d.o.o. 500 mg Kutija 60 film tableta 96.81   A
1776 LYVAM ALKALOID d.o.o. 1000 mg Kutija 60 film tableta 161.37   A
1777 NYPERO ALKALOID d.o.o. 5 mg Kutija 21 film tablete 83.04 46 A
1778 NYPERO ALKALOID d.o.o. 0,25 mg Kutija 21 film tablete 4.57 46 A
1780 NYPERO ALKALOID d.o.o. 0,5 mg Kutija 21 film tablete 9.96 46 A
1781 NYPERO ALKALOID d.o.o. 1 mg Kutija 21 film tablete 16.02 46 A
1782 NYPERO ALKALOID d.o.o. 2 mg Kutija 21 film tablete 29.75 46 A
1783 RISPEN FARMAL DD 4 mg Kutija 60 film tableta 107.10   B
1784 RISPEN FARMAL DD 1 mg Kutija 60 film tableta 30.40   B
1785 RISPEN FARMAL DD 2 mg Kutija 60 film tableta 45.66   B
1786 RISPEN FARMAL DD 3 mg Kutija 60 film tableta 77.22   B
1787 AMINOFILIN JAKA 80 AD 100 mg Kutija 50 tableta 3.52   A
1789 AMINOFILIN RETARD JAKA 80 AD 350 mg Kutija 20 tableta sa produženim oslobaÄ‘a 3.44   A
1791 LORDES NOBEL 0,5 mg/ml Bočica 150 ml 19.83 26 A
1792 AVOMIT PLIVA d.d. 2,5 mg Kutija 30 film tableta 271.25   ALIJEKOVI KOJIMA JE PROMIJENJENA CIJENA:
Šifra Naziv ProizvoÄ‘ač Jačina Pakovanje Nova cijena Stara cijena Lista
64 ACENOKUMAROL REPLEKFARM 4 mg Kutija 20 tableta 3.83 4.00 A
546 ALENDOR 70 PLIVA d.d. 70 mg Kutija 4 tablete 29.60 41.89 B
522 ALOPRES ZDRAVLJE d.d. 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
530 AMARYL SANOFI-AVENTIS 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1633 AMARYL SANOFI-AVENTIS 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1634 AMARYL SANOFI-AVENTIS 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
93 AMLODIL BOSNALIJEK 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
95 AMLODIL BOSNALIJEK 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
569 AMLODIPIN JAKA 80 AD 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
735 AMLODIPIN ALKALOID d.o.o. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
878 AMLODIPIN FARMAVITA 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
3066 AMLODIPIN REPLEKFARM 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
1590 AMLODIPIN PharmaS PharmaS 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
694 AMLOGAL GALENIKA a.d. 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
1304 AMLOPIN LEK d.d. 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
665 AMLOPIN LEK LEK d.d. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
3114 AMONEX BELUPO d.o.o. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
933 AMPRIL KRKA d.d. 10 mg Kutija 28 tableta 12.99 14.62 A
3164 AMPRIL KRKA d.d. 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
3165 AMPRIL KRKA d.d. 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1042 AMPRIL HD KRKA d.d. 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
880 ANGIOTEC FARMAVITA 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1144 ANGIOTEC PLUS FARMAVITA 20 mg+12,5 mg Kutija 20 tableta 7.33 9.04 A
1375 ANTARZA ZADA 2 mg Kutija 20 film tableta 15.22 18.01 B
1379 ANTARZA ZADA 2 mg Kutija 30 film tableta 22.83 27.02 B
1521 ANTARZA ZADA 3 mg Kutija 20 film tableta 25.74 26.20 B
1522 ANTARZA ZADA 3 mg Kutija 30 film tableta 38.61 39.30 B
941 APOCOR KWIZDA PHARMA 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
942 APOCOR KWIZDA PHARMA 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1016 APOCOR KWIZDA PHARMA 10 mg Kutija 28 tableta 12.99 14.62 A
882 APRAZOL BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
883 ARVIND FARMAVITA 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
113 ASENTRA KRKA d.d. 100 mg Kutija 28 film tableta 21.76 27.68 A
1300 AZOPT ALCON 1% Bočica 5 ml 22.46 24.09 B
609 BAZETHAM PLIVA d.d. 0,4 mg Kutija 30 kapsula 18.42 18.94 B
542 BETAGLID PLIVA d.d. 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1635 BETAGLID PLIVA d.d. 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1636 BETAGLID PLIVA d.d. 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
587 BICUSAN ACTAVIS GROUP 50 mg Kutija 28 film tableta 188.79 230.51 A
742 BIKALUTAMID PLIVA d.d. 50 mg Kutija 28 film tableta 188.79 230.51 A
1660 BIPRESSO ALKALOID d.o.o. 2,5 mg Kutija 30 film tableta 9.04 10.61 B
1661 BISOBEL BELUPO d.o.o. 2,5 mg Kutija 30 film tableta 9.04 10.61 B
1662 BISOPROLOL PharmaS PharmaS 2,5 mg Kutija 30 film tableta 9.04 10.61 B
1608 BONEZA ZADA 70 mg+0,07 mg Kutija 4 tablete 69.60 78.16 B
1663 BYOL LEK d.d. 2,5 mg Kutija 20 film tableta 6.03 7.07 B
1592 CARDOGREL LEK d.d. 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57.00 A
536 CASODEX Astra Zeneca 50 mg Kutija 28 film tableta 188.79 230.51 A
3089 CHOLIPAM HEMOFARM KONCERN 10 mg Kutija 20 film tableta 5.41 6.54 B
3090 CHOLIPAM HEMOFARM KONCERN 20 mg Kutija 20 film tableta 6.87 8.01 B
3085 CILAZIL PLUS PLIVA d.d. 5 mg+ 12,5 mg Kutija 30 film tableta 17.39 22.89 B
604 CLODIL BOSNALIJEK 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57.00 A
647 CLOPIDOGREL ACTAVIS GROUP 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A
1525 CLOPIGAL GALENIKA a.d. 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A
1688 CLOPIX KWIZDA PHARMA 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A
231 CONTROLOC Nycomed 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
523 CONTROLOC Nycomed 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1352 CRESTOR Astra Zeneca 5 mg Kutija 28 film tableta 19.33 20.71 B
1354 CRESTOR Astra Zeneca 10 mg Kutija 28 film tableta 24.17 25.90 B
1355 CRESTOR Astra Zeneca 20 mg Kutija 28 film tableta 31.33 33.64 B
3176 DANOPTIN PLIVA d.d. 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
1180 DAPRIL PRO.MED.CS 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
437 DEPAKINE CHRONO SANOFI-AVENTIS 199,8 mg+87 mg Kutija 100 tableta 41.65 40.39 A
1348 DIAMELL ZADA 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1637 DIAMELL ZADA 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1638 DIAMELL ZADA 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
1639 DIAMELL ZADA 4 mg Kutija 30 tableta 15.83 17.41 B
1196 DIBIGLIM LEK d.d. 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1640 DIBIGLIM LEK d.d. 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1641 DIBIGLIM LEK d.d. 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
1642 DIBIGLIM LEK d.d. 4 mg Kutija 30 tableta 15.83 17.41 B
1537 DIFLUCAN PFIZER INTERNATIONAL 100 mg Kutija 7 kapsula 28.95 41.07 A
544 DIULONG HABIT PHARM 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
911 DRONAT FARMAVITA 70 mg Kutija 4 tablete 29.60 41.89 B
1620 EMANERA KRKA d.d. 40 mg Kutija 28 kapsula 37.25 38.33 B
1621 EMANERA KRKA d.d. 40 mg Kutija 14 kapsula 18.63 19.17 B
1626 EMANERA KRKA d.d. 20 mg Kutija 28 kapsula 28.56 31.08 B
1630 EMANERA KRKA d.d. 20 mg Kutija 14 kapsula 14.28 15.54 B
872 ENALAPRIL JAKA 80 AD 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1910 ENALAPRIL ZDRAVLJE d.d. 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
3071 ENALAPRIL REMEDICA Ltd. 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
3145 ENALAPRIL JUGOREMEDIJA 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1066 ENALAPRIL HCT ACTAVIS GROUP 20 mg+12,5 mg Kutija 20 tableta 7.33 9.04 A
3073 ENALAPRIL LEK 20 mg LEK d.d. 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1060 ENAP 20 KRKA d.d. 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1067 ENAP-HL 20 KRKA d.d. 20 mg+12,5 mg Kutija 20 tableta 7.33 9.04 A
1068 ENAP-HL 20 KRKA d.d. 20 mg+12,5 mg Kutija 30 tableta 11.00 13.56 A
1197 ENOX ZADA 2,5 mg Kutija 30 tableta 7.60 9.95 A
1198 ENOX ZADA 5 mg Kutija 30 tableta 10.18 12.11 A
1199 ENOX ZADA 10 mg Kutija 30 tableta 13.92 15.66 A
1202 ENOX PLUS ZADA 5 mg+25 mg Kutija 30 tableta 12.53 14.48 B
678 EPIRAMAT PLIVA d.d. 25 mg Kutija 60 tableta 26.91 34.32 A
679 EPIRAMAT PLIVA d.d. 50 mg Kutija 60 tableta 44.46 64.07 A
681 EPIRAMAT PLIVA d.d. 200 mg Kutija 60 tableta 210.53 304.34 A
1571 EPRI PLIVA d.d. 10 mg Kutija 30 film tableta 25.90 27.75 B
1572 EPRI PLIVA d.d. 20 mg Kutija 30 film tableta 33.57 36.04 B
712 ERYNORM HEMOFARM KONCERN 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 11.19 B
1276 ERYNORM HEMOFARM KONCERN 100 mg Kutija 28 film tableta 19.54 20.94 B
1504 FARMAZOL FARMAL DD 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1505 FARMAZOL FARMAL DD 20 mg Kutija 56 tableta 35.24 35.42 B
1506 FARMAZOL FARMAL DD 40 mg Kutija 28 tableta 26.54 27.00 B
1507 FARMAZOL FARMAL DD 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
451 FENIX BOSNALIJEK 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
452 FENIX BOSNALIJEK 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
1518 FLOSIN BERLIN - CHEMIE AG 0,4 mg Kutija 30 kapsula 18.42 18.94 B
582 FLUKONAZOL JAKA 80 AD 100 mg Kutija 7 kapsula 28.95 41.07 A
1203 FLUXX ZADA 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57.00 A
1205 FOPIN FARMAL DD 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
446 FOSAMAX T MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 70 mg Kutija 4 tablete 29.60 41.89 B
696 FOSAVANCE MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 70 mg+0,07 mg Kutija 4 tablete 69.60 78.16 B
76 FUNZOL BOSNALIJEK 100 mg Kutija 7 kapsula 28.95 41.07 A
614 GABAGAMMA WORWAG PHARMA 300 mg Kutija 20 kapsula 11.32 11.90 A
615 GABAGAMMA WORWAG PHARMA 300 mg Kutija 50 kapsula 28.31 29.75 A
127 GABALEPT PLIVA d.d. 300 mg Kutija 50 kapsula 28.31 29.75 A
1369 GABOTON LEK d.d. 300 mg Kutija 50 kapsula 28.31 29.75 A
1494 GALOSART GALENIKA a.d. 50 mg Kutija 30 film tableta 11.91 11.99 B
1667 GENOTROPIN PFIZER INTERNATIONAL 5,3 mg/ml Kutija 1 ampula 188.19 244.53 A
920 GLIMED FARMAVITA 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1643 GLIMED FARMAVITA 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1644 GLIMED FARMAVITA 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
1645 GLIMED FARMAVITA 4 mg Kutija 30 tableta 15.83 17.41 B
458 GLIMEPIRID STADA 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1646 GLIMEPIRID STADA 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1648 GLIMEPIRID STADA 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
1649 GLIMEPIRID STADA 4 mg Kutija 30 tableta 15.83 17.41 B
184 GOPTEN ABBOTT 2 mg Kutija 28 kapsula 16.96 18.39 A
1207 HELICOL ZADA 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
816 HEMOKVIN PLUS HEMOFARM KONCERN 20 mg+12,5 mg Kutija 20 film tableta 13.46 15.21 A
714 HILOS NOBEL 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 11.19 B
1286 HILOS FORT NOBEL 100 mg Kutija 28 tableta 19.54 20.94 B
652 HOLLESTA ALKALOID d.o.o. 10 mg Kutija 30 film tableta 8.12 9.80 B
653 HOLLESTA ALKALOID d.o.o. 20 mg Kutija 30 film tableta 10.31 12.87 B
1213 HYPERIL ZADA 20 mg Kutija 30 tableta 8.86 9.14 A
1004 INHIBACE PLUS BOSNALIJEK 5 mg+ 12,5 mg Kutija 28 film tableta 16.23 21.36 B
3078 IRUMED BELUPO d.o.o. 20 mg Kutija 30 tableta 8.86 9.14 A
1221 KADRIL ZADA 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1223 KADRIL PLUS ZADA 20 mg+12,5 mg Kutija 20 tableta 7.33 9.04 A
474 KATENA BELUPO d.o.o. 300 mg Kutija 50 kapsula 28.31 29.75 A
1665 KEPPRA UCB Pharma S.A. 250 mg Kutija 60 film tableta 60.18 86.05 A
1570 KLOPIDEX BELUPO d.o.o. 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57 A
482 KLOPIDOGREL REPLEKFARM 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57.00 A
490 KONVERIL NOBEL 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
1069 KONVERIL PLUS NOBEL 20 mg+12,5 mg Kutija 20 tableta 7.33 9.04 A
1519 KONVERIL PLUS NOBEL 20 mg+12,5 mg Kutija 30 tableta 11.00 13.56 A
930 LACIN FARMAVITA 50 mg Kutija 30 film tableta 11.91 11.99 B
3179 LAMAL ALKALOID d.o.o. 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
639 LAMICTAL Glaxo Smith Kline 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
134 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
1602 LAMOTRIGIN PharmaS PharmaS 100 mg Kutija 28 tableta 30.63 33.29 A
1224 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
1225 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 30 mg Kutija 28 kapsula 17.04 18.05 B
1614 LANSOPRAZOL PLIVA d.d. 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
590 LANSOPROL NOBEL 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
595 LANSOPROL NOBEL 30 mg Kutija 28 kapsula 17.04 18.05 B
1615 LANSOPROL NOBEL 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
493 LANZUL KRKA d.d. 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
1616 LANZUL S KRKA d.d. 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
1562 LAPROL FARMAL DD 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
1563 LAPROL FARMAL DD 30 mg Kutija 28 kapsula 17.04 18.05 B
1617 LAPROL FARMAL DD 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
1605 LARONA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 30 mg Kutija 28 kapsula 17.04 18.05 B
1618 LARONA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
494 LATRIGIL STADA 100 mg Kutija 30 tableta 32.82 35.67 A
1673 LETOP LEK d.d. 50 mg Kutija 60 tableta 44.46 64.07 A
1674 LETOP LEK d.d. 25 mg Kutija 60 tableta 26.91 34.32 A
1675 LETOP LEK d.d. 200 mg Kutija 60 tableta 210.53 304.34 A
1206 LIMERAL ACTAVIS GROUP 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1650 LIMERAL ACTAVIS GROUP 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
505 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 20 mg Kutija 28 film tableta 9.62 12.01 B
1382 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 10 mg Kutija 20 tableta 5.41 6.54 B
1384 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 20 mg Kutija 20 tableta 6.87 8.01 B
1498 LISETRA ZADA 100 mg Kutija 30 film tableta 23.31 29.66 A
578 LIZINOPRIL JAKA 80 AD 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
1012 LIZINOPRIL FARMAL DD 20 mg Kutija 30 tableta 8.86 9.14 A
1342 LIZINOPRIL REPLEKFARM 20 mg Kutija 20 kapsula 5.91 6.09 A
3128 LIZINOPRIL JUGOREMEDIJA 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
1234 LOPRESS ZADA 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
510 LOPRIL BOSNALIJEK 20 mg Kutija 30 tableta 8.86 9.14 A
3034 LOPRIL BOSNALIJEK 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
1749 LORIL SRBOLEK a.d. 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
291 LORISTA KRKA d.d. 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 11.19 B
1287 LORISTA KRKA d.d. 100 mg Kutija 28 tableta 19.54 20.94 B
292 LOSARTIC PLIVA d.d. 50 mg Kutija 28 film tableta 11.12 11.19 B
1181 LOSEPRAZOL PRO.MED.CS 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
1182 LOSEPRAZOL PRO.MED.CS 20 mg Kutija 28 kapsula 14.80 16.94 B
715 LOTAR ALKALOID d.o.o. 50 mg Kutija 30 film tableta 11.91 11.99 B
1301 LOTAR ALKALOID d.o.o. 100 mg Kutija 30 film tableta 20.94 22.44 B
115 LUXETA PLIVA d.d. 100 mg Kutija 28 film tableta 21.76 27.68 A
545 MEGLIMID KRKA d.d. 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1651 MEGLIMID KRKA d.d. 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1652 MEGLIMID KRKA d.d. 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
1655 MEGLIMID KRKA d.d. 4 mg Kutija 30 tableta 15.83 17.41 B
1238 MELPAMID BOSNALIJEK 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1656 MELPAMID BOSNALIJEK 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1657 MELPAMID BOSNALIJEK 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
968 MONIZOL R STADA 40 mg Kutija 50 kapsula sa produženim oslobađa 9.17 22.65 A
787 NEURONTIN PFIZER INTERNATIONAL 300 mg Kutija 50 kapsula 28.31 31.17 A
650 NITRAX ZADA 40 mg Kutija 30 kapsula sa produženim oslobađa 5.50 13.59 A
1241 NOLPAZA KRKA d.d. 20 mg Kutija 14 tableta 8.81 8.86 B
1242 NOLPAZA KRKA d.d. 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1243 NOLPAZA KRKA d.d. 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
1244 NOLPAZA KRKA d.d. 40 mg Kutija 28 tableta 26.54 27.00 B
3123 NORVASC PFIZER INTERNATIONAL 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
3052 OLICARD 40 mg retard SOLVAY 40 mg Kutija 50 kapsula sa produženim oslobađa 9.17 22.65 A
1159 OLIVIN LEK d.d. 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
792 OMEPRAZID NOBEL 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
157 OMEPRAZOL REPLEKFARM 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
3188 OMEPRAZOL REMEDICA Ltd. 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
159 OMEPROL ZDRAVLJE d.d. 20 mg Kutija 15 kapsula 7.93 9.08 B
1160 OMEX FARMAL DD 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
1162 OMEX FARMAL DD 20 mg Kutija 28 kapsula 14.80 16.94 B
158 OMEZOL ALKALOID d.o.o. 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
936 OMEZOL FARMAVITA 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
608 OMNIC Astellas Pharma 0,4 mg Kutija 30 kapsula 18.42 18.94 B
421 OPTIMON PLIVA d.d. 20 mg Kutija 30 tableta 8.86 9.14 A
1508 PANTOPRAZOL PharmaS PharmaS 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1509 PANTOPRAZOL PharmaS PharmaS 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
939 PIGREL JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A
1045 PIRAMIL HCT LEK d.d. 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
3154 PLAVIX SANOFI-AVENTIS 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A
518 PRILAZID PLUS GALENIKA a.d. 5 mg+ 12,5 mg Kutija 30 film tableta 17.39 22.89 B
745 PRILEN PLIVA d.d. 2,5 mg Kutija 30 tableta 7.60 9.95 A
748 PRILEN PLIVA d.d. 5 mg Kutija 30 tableta 10.18 12.11 A
1017 PRILEN PLIVA d.d. 10 mg Kutija 30 tableta 13.92 15.66 A
1063 PRILEN PLUS PLIVA d.d. 5 mg+25 mg Kutija 30 tableta 12.53 14.48 B
682 PRILENAP HEMOFARM KONCERN 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
423 PRILINDA HEMOFARM KONCERN 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
424 PRILINDA HEMOFARM KONCERN 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
812 PROSPERA BELUPO d.o.o. 2 mg Kutija 60 film tableta 45.66 54.04 B
813 PROSPERA BELUPO d.o.o. 3 mg Kutija 60 film tableta 77.22 78.60 B
1246 PROTECTA FARMAVITA 10 mg Kutija 28 film tableta 7.57 9.15 B
1247 PROTECTA FARMAVITA 20 mg Kutija 28 film tableta 9.62 12.01 B
726 PULCET NOBEL 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
727 PULCET NOBEL 40 mg Kutija 28 tableta 26.54 27.00 B
1048 RAMICOMP GENERICON PHARMA 5 mg+25 mg Kutija 30 tableta 12.53 14.48 B
1548 RAMIMED FARMAVITA 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
1549 RAMIMED FARMAVITA 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1550 RAMIMED FARMAVITA 10 mg Kutija 28 tableta 12.99 14.62 A
998 RAMIPRIL FARMAL DD 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
999 RAMIPRIL FARMAL DD 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1015 RAMIPRIL FARMAL DD 10 mg Kutija 28 tableta 12.99 14.62 A
1050 RAMIPRIL H FARMAL DD 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
1053 RAMIPRIL HCT KWIZDA PHARMA 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
1583 RAMIPRIL PharmaS PharmaS 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1584 RAMIPRIL PharmaS PharmaS 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
1350 RAMZID FARMAVITA 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
3012 RENAPRIL REPLEKFARM 20 mg Kutija 20 tableta 4.21 4.35 A
3149 REVASTAT REPLEKFARM 10 mg Kutija 30 film tableta 8.12 9.80 B
3150 REVASTAT REPLEKFARM 20 mg Kutija 30 film tableta 10.31 12.87 B
197 RISSAR ALKALOID d.o.o. 3 mg Kutija 20 film tableta 25.74 26.20 B
204 RISSAR ALKALOID d.o.o. 2 mg Kutija 20 film tableta 15.22 18.01 B
963 RISSAR FARMAVITA 2 mg Kutija 20 film tableta 15.22 18.01 B
964 RISSAR FARMAVITA 3 mg Kutija 20 film tableta 25.74 26.20 B
201 RISSET PLIVA d.d. 3 mg Kutija 60 film tableta 77.22 78.60 B
202 RISSET PLIVA d.d. 3 mg Kutija 20 film tableta 25.74 26.20 B
206 RISSET PLIVA d.d. 2 mg Kutija 20 film tableta 15.22 18.01 B
207 RISSET PLIVA d.d. 2 mg Kutija 60 film tableta 45.66 54.04 B
2096 RIVOTRIL F.HOFFMANN - LA ROCHE Ltd. 0,5 mg Kutija 50 tableta 4.68 6.72 A1
1514 ROSIX FARMAVITA 10 mg Kutija 28 film tableta 24.17 25.90 B
1515 ROSIX NEPOZNAT BREND 20 mg Kutija 28 film tableta 31.33 33.64 B
1517 ROSIX FARMAVITA 5 mg Kutija 28 film tableta 19.33 20.71 B
1697 ROSUCARD SANOFI-AVENTIS 10 mg Kutija 30 film tableta 25.90 27.75 B
1698 ROSUCARD SANOFI-AVENTIS 20 mg Kutija 30 film tableta 33.57 36.04 B
1551 ROSWERA KRKA d.d. 5 mg Kutija 28 film tableta 19.33 20.71 B
1552 ROSWERA KRKA d.d. 10 mg Kutija 28 film tableta 24.17 25.90 B
1553 ROSWERA KRKA d.d. 20 mg Kutija 28 film tableta 31.33 33.64 B
1555 RUPILIP LEK d.d. 5 mg Kutija 30 film tableta 20.71 22.19 B
1557 RUPILIP LEK d.d. 10 mg Kutija 30 film tableta 25.90 27.75 B
1558 RUPILIP LEK d.d. 20 mg Kutija 30 film tableta 33.57 36.04 B
646 SABAX HEMOFARM KONCERN 30 mg Kutija 14 kapsula 8.52 9.03 B
1619 SABAX HEMOFARM KONCERN 15 mg Kutija 28 kapsula 8.52 9.13 B
943 SETALIN FARMAVITA 100 mg Kutija 30 film tableta 23.31 29.66 A
3185 SETALOFT ACTAVIS GROUP 100 mg Kutija 28 film tableta 21.76 27.68 A
824 SIMVAKOL NOBEL 10 mg Kutija 28 film tableta 7.57 9.15 B
1586 SIMVASTATIN PharmaS PharmaS 20 mg Kutija 28 film tableta 9.62 12.01 B
1588 SIMVASTATIN PharmaS PharmaS 10 mg Kutija 28 film tableta 7.57 9.15 B
1258 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 10 mg Kutija 20 film tableta 5.41 6.54 B
1259 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 10 mg Kutija 28 film tableta 7.57 9.15 B
1260 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 20 mg Kutija 20 film tableta 6.87 8.01 B
1261 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 20 mg Kutija 28 film tableta 9.62 12.01 B
3151 SINKUM 4 JUGOREMEDIJA 4 mg Kutija 20 tableta 3.83 4.00 A
966 SINTROM NOVARTIS PHARMA AG 4 mg Kutija 20 tableta 3.83 4.00 A
52 SKOPRYL ALKALOID d.o.o. 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
947 SKOPRYL FARMAVITA 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 6.09 A
1083 STALEVO NOVARTIS PHARMA AG (100+25+200) mg Kutija 30 tableta 83.58 83.94 B
303 STATEX 10 PLIVA d.d. 10 mg Kutija 20 film tableta 5.41 6.54 B
3087 STATEX 10 PLIVA d.d. 10 mg Kutija 28 tableta 7.57 9.15 B
299 STATEX 20 PLIVA d.d. 20 mg Kutija 20 film tableta 6.87 8.01 B
3088 STATEX 20 PLIVA d.d. 20 mg Kutija 28 tableta 9.62 12.01 B
1172 SYNETRA ALKALOID d.o.o. 75 mg Kutija 30 film tableta 54.43 57.00 A
949 TAMOSIN FARMAVITA 0,4 mg Kutija 30 kapsula 18.42 18.94 B
834 TANYZ KRKA d.d. 0,4 mg Kutija 30 kapsula 18.42 18.94 B
838 TENLOP BOSNALIJEK 50 mg Kutija 30 film tableta 11.91 11.99 B
841 TENOX KRKA d.d. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
1580 TIRAMAT FARMAVITA 50 mg Kutija 60 tableta 44.46 64.07 A
1581 TIRAMAT FARMAVITA 25 mg Kutija 60 tableta 26.91 34.32 A
123 TOPAMAX JANSSEN PHARMACEUTICA 25 mg Kutija 28 tableta 12.56 16.02 A
124 TOPAMAX JANSSEN PHARMACEUTICA 50 mg Kutija 28 tableta 20.75 29.90 A
431 TORENDO KRKA d.d. 2 mg Kutija 30 film tableta 22.83 27.02 B
432 TORENDO KRKA d.d. 2 mg Kutija 60 film tableta 45.66 54.04 B
433 TORENDO KRKA d.d. 3 mg Kutija 30 film tableta 38.61 39.30 B
434 TORENDO KRKA d.d. 3 mg Kutija 60 film tableta 77.22 78.60 B
698 TORENDO Q-TAB KRKA d.d. 1 mg Kutija 30 tableta 15.20 15.51 B
1682 TRANDOLAPRIL PharmaS PharmaS 2 mg Kutija 28 kapsula 16.96 18.39 A
1510 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 8.95 B
1658 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 1 mg Kutija 30 tableta 5.85 6.44 B
1659 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 3 mg Kutija 30 tableta 11.44 12.59 B
956 TRITACE SANOFI-AVENTIS 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
957 TRITACE SANOFI-AVENTIS 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
1019 TRITACE SANOFI-AVENTIS 10 mg Kutija 28 tableta 12.99 14.62 A
1065 TRITAZIDE SANOFI-AVENTIS 5 mg+25 mg Kutija 28 tableta 11.69 13.51 B
859 ULCOSAN BOSNALIJEK 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
3189 ULTOP KRKA d.d. 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
3190 ULTOP KRKA d.d. 20 mg Bočica 14 kapsula 7.40 8.47 B
1357 ULZOL PLIVA d.d. 20 mg Kutija 14 kapsula 7.40 8.47 B
984 VASILIP KRKA d.d. 20 mg Kutija 20 film tableta 6.87 8.01 B
986 VASILIP KRKA d.d. 10 mg Kutija 20 film tableta 5.41 6.54 B
1090 VASILIP KRKA d.d. 10 mg Kutija 28 tableta 7.57 9.15 B
1102 VASILIP KRKA d.d. 20 mg Kutija 28 film tableta 9.62 12.01 B
3067 VAZOTAL HEMOFARM KONCERN 10 mg Kutija 20 tableta 5.03 5.15 A
1685 VENTRO-PANT TECNIMEDE SOCIEDADE 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1686 VENTRO-PANT TECNIMEDE SOCIEDADE 40 mg Kutija 28 tableta 26.54 27.00 B
3162 VILPIN PLIVA d.d. 10 mg Kutija 30 tableta 7.55 7.73 A
49 VIVACE ACTAVIS GROUP 5 mg Kutija 28 tableta 9.50 11.30 A
53 VIVACE ACTAVIS GROUP 2,5 mg Kutija 28 tableta 7.09 9.29 A
3170 ZENAFLUK PLIVA d.d. 100 mg Kutija 7 kapsula 28.95 41.07 A
229 ZIPANTOLA PLIVA d.d. 40 mg Kutija 28 tableta 26.54 27.00 B
230 ZIPANTOLA PLIVA d.d. 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
232 ZIPANTOLA PLIVA d.d. 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
111 ZOLOFT PFIZER INTERNATIONAL 100 mg Kutija 28 film tableta 21.76 27.68 A
1267 ZOLPAN ZADA 20 mg Kutija 14 tableta 8.81 8.86 B
1269 ZOLPAN ZADA 20 mg Kutija 28 tableta 17.62 17.71 B
1270 ZOLPAN ZADA 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
1273 ZONTOP FARMAVITA 20 mg Kutija 30 tableta 18.88 18.98 B
1274 ZONTOP FARMAVITA 40 mg Kutija 14 tableta 13.27 13.50 B
251 ZYLLT KRKA d.d. 75 mg Kutija 28 film tableta 50.80 53.20 A

  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft