Početna arrow Početna
Softver za apotekarsku djelatnost
 Od 01.05.2012. godine u funkciji je novi broj telefona i faksa: +387 51 212 765.

Stari broj (+387 51 305 599) više nije aktivan!
 

 
 
Od dana 16.03.2013. godine počinje primjena izmjena pozitivne liste lijekova FZO RS.

NAPOMENA: UOČENE SU GREŠKE NA NOVOJ POZITIVNOJ LISTI KOJA JE OBJAVLJENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI FZO RS 08.03.2013. (Primjer: Bensedin 10 mg Galenika ima cijenu 0.00). NAKON ŠTO NADLEŽNI U FZO RS OBJAVE ISPRAVKE ŠIFRARNIKA, ISTE ĆE BITI OBJAVLJENE NA OVOM PORTALU..
 
NOVI LIJEKOVI NA LISTI:
Šifra Naziv Proizvođač Jačina Pakovanje Cijena Indikacija Lista
1793 RANTIN FARMAL DD 20 film tableta x 150 mg KUT 1.77   A
1794 RANTIN FARMAL DD 30 film tableta x 300 mg KUT 6.66   A
1795 TARGET PLUS FARMAVITA 14 kapsula x 20 mg KUT 7.40   B
1796 ULCOREKS BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 28 tableta x 40 mg KUT 26.54   B
1797 ULKCOREKS BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 14 tableta x 40 mg KUT 13.27   B
1798 MANINIL BERLIN - CHEMIE AG 120 tableta x 5 mg KUT 6.10   B
1799 SUCRYL RAFARM 30 tableta x 1 mg KUT 4.36   B
1800 SUCRYL RAFARM 30 tableta x 2 mg KUT 7.24   B
1801 REPAGLINID PharmaS PharmaS 90 tableta x 2 mg KUT 26.32   B
1802 REPAGLINID PharmaS PharmaS 90 tableta x 0,5 mg KUT 22.89   B
1803 REPAGLINID PharmaS PharmaS 90 tableta x 1 mg KUT 25.17   B
1804 ANGICLOD PLIVA d.d. 30 film tableta x 75 mg KUT 46.68 4 A
1805 LYBROL JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 30 film tableta x 2,5 mg KUT 9.04   B
1806 ENAZIL PLIVA d.d. 30 tableta x 10 mg KUT 3.60   A
1807 ENAZIL PLIVA d.d. 30 tableta x 20 mg KUT 6.32   A
1808 ENAZIL PLIVA d.d. 30 tableta x 5 mg KUT 3.60   A
1809 VITOPRIL STADA 20 tableta x 5 mg KUT 2.38   A
1810 VITOPRIL STADA 20 tableta x 10 mg KUT 4.03   A
1812 VITOPRIL STADA 20 tableta x 20 mg KUT 5.91   A
1813 REVIL PLUS NOBEL 28 tableta x 5 mg+25 mg KUT 11.69   B
1814 REVIL PLUS NOBEL 28 tableta x 2,5 mg+12,5 mg KUT 7.44   B
1815 ASTAX FARMAL DD 28 film tableta x 10 mg KUT 7.57 34 B
1816 ASTAX FARMAL DD 28 film tableta x 20 mg KUT 9.62 34 B
1817 ASTAX FARMAL DD 28 film tableta x 40 mg KUT 24.73 34 B
1818 FINASTERID PharmaS PharmaS 28 film tableta x 5 mg KUT 19.54 31 B
1819 ANASTRAZE LEK d.d. 28 film tableta x 1 mg KUT 242.00 39 A
1820 ALEFOSS PHARMANOVA CO d.o.o 4 tablete x 70 mg KUT 26.91 32 B
1821 LARIN FARMAL DD 30 tableta x 100 mg KUT 30.46   A
1822 LARIN FARMAL DD 30 tableta x 50 mg KUT 19.06   A
1823 LARIN FARMAL DD 30 tableta x 25 mg KUT 10.53   A
1824 TRALIN FARMAL DD 28 film tableta x 50 mg KUT 8.76   A
1825 TRAGAL GALENIKA a.d. 28 film tableta x 100 mg KUT 20.59   A
1826 TRAGAL GALENIKA a.d. 28 film tableta x 50 mg KUT 8.76   A
1827 VISOBAR PLIVA d.d. 2,5 ml x 50 mcg/ml KUT 23.47   B
1828 RESPEKT HEMOFARM KONCERN 28 film tableta x 75 mg KUT 43.57 4 A
1829 LYBROL FARMAL DD 30 film tableta x 5 mg KUT 8.19   B
1830 LYBROL FARMAL DD 30 film tableta x 10 mg KUT 14.04   B
1832 MONOPIN PLIVA d.d. 30 film tableta x 4 mg KUT 14.69 44 A
1835 ARTAS JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 28 film tableta x 10 mg KUT 6.32 34 B
1836 ARTAS JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 28 film tableta x 20 mg KUT 12.64 34 B
1837 ARTAS FARMAL DD 28 film tableta x 40 mg KUT 21.36 34 B
1838 HIPOLIP HEMOFARM KONCERN 30 film tableta x 40 mg KUT 22.89 34 B
1839 HIPOLIP HEMOFARM KONCERN 30 film tableta x 20 mg KUT 13.54 34 B
1840 HIPOLIP HEMOFARM KONCERN 30 film tableta x 10 mg KUT 6.77 34 B
1841 DIPRESAN BOSNALIJEK 30 film tableta x 20 mg KUT 18.77   A
1842 KLOPIDOGREL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 28 film tableta x 75 mg KUT 43.57 4 A
1845 KLOMID ZADA 40 tableta x 10 mg KUT 2.32   A
1848 REVIL NOBEL 28 tableta x 2,5 mg KUT 7.02   A
1849 REVIL NOBEL 28 tableta x 5 mg KUT 9.50   A
1850 REVIL NOBEL 28 tableta x 10 mg KUT 12.86   A
1851 LARINEO PLIVA d.d. 28 kapsula x 0,5 mg KUT 7.65   A
1852 LARINEO PLIVA d.d. 28 kapsula x 2 mg KUT 16.96   A
1853 IBUPROFEN LEK d.d. 100 ml x 100 mg/ 5 ml KUT 3.28 18 A
1854 OPRYMEA KRKA d.d. 30 tableta x 0,25 mg KUT 23.55 46 A
1855 OPRYMEA KRKA d.d. 30 tableta x 1 mg KUT 68.70 46 A
1856 DILOXOL BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 28 film tableta x 75 mg KUT 43.57 4 A
1857 KARVEDILOL PFIZER INTERNATIONAL 30 tableta x 6,25 mg KUT 6.06 29 A
1858 KARVEDILOL PFIZER INTERNATIONAL 30 tableta x 12,5 mg KUT 8.19 29 A
1859 KARVEDILOL PFIZER INTERNATIONAL 30 tableta x 25 mg KUT 9.9 29 A
1860 LOSARTAN PFIZER INTERNATIONAL 28 film tableta x 50 mg KUT 11.12 47 B
1861 LOSARTAN PFIZER INTERNATIONAL 28 film tableta x 100 mg KUT 19.22 47 B
1862 GLUFORMIN ER PLIVA d.d. 100 film tableta x 500 mg KUT 6.47   A
1863 LADIOMIL PLIVA d.d. 30 film tableta x 50 mg KUT 4.81   ALIJEKOVI UKLONJENI SA LISTE:
Šifra Naziv Proizvođač Jačina Pakovanje Cijena Lista
75 METROZOL BOSNALIJEK 400 mg Kutija 10 film tableta 1.44 A
306 DIAZEPAM HABIT PHARM 10 mg Kutija 30 tableta 1.39 A
309 BAKTIMOL HABIT PHARM 400 mg + 80 mg Kutija 20 tableta 1.60 A
374 BENDAZOL BOSNALIJEK 100 mg/ 5 ml Bocica 30 ml 3.10 A
379 BOLDOL BOSNALIJEK 100 mg/ ml Bocica 10 ml 5.49 A
392 BOSOPTIN BOSNALIJEK 40 mg Kutija 30 tableta 1.39 A
395 BOSOPTIN BOSNALIJEK 80 mg Kutija 50 tableta 3.20 A
477 KLOMIFEN BELUPO d.o.o. 50 mg Kutija 10 tableta 4.33 A
591 AGLURAB MEDIS d.o.o. 500 mg Kutija 100 film tableta 6.47 A
592 AGLURAB MEDIS d.o.o. 850 mg Kutija 100 film tableta 9.32 A
775 METROZOL BOSNALIJEK 500 mg Kutija 10 vaginalnih tableta 4.35 A
779 NAF BOSNALIJEK 0,25 mg Kutija 50 tableta 0.64 A
780 NAF BOSNALIJEK 0,25 mg Kutija 400 tableta 5.14 A
782 NAF BOSNALIJEK 1 mg Kutija 50 tableta 1.28 A
785 NAF BOSNALIJEK 1 mg Kutija 250 tableta 6.40 A
835 TEGREBOS BOSNALIJEK 200 mg Kutija 50 tableta 4.33 A
836 TEGREBOS BOSNALIJEK 400 mg Kutija 30 tableta 9.36 A
977 DALSY ABBOTT 100 mg/ 5 ml Bocica 200 ml 6.56 A
1000 INHIBACE BOSNALIJEK 1 mg Kutija 28 film tableta 9.41 A
1001 INHIBACE BOSNALIJEK 2,5 mg Kutija 28 film tableta 16.08 A
1002 INHIBACE BOSNALIJEK 5 mg Kutija 28 film tableta 22.24 A
1708 GLIKOSAN SLAVIAMED d.o.o. 80 mg Kutija 30 tableta 4.68 A
1733 AMINOFILIN SRBOLEK a.d. 350 mg Kutija 20 tableta sa produženim oslobada 3.44 A
1740 LORIL SRBOLEK a.d. 5 mg Kutija 20 tableta 2.38 A
1749 LORIL SRBOLEK a.d. 20 mg Kutija 20 tableta 5.91 A
3055 KARVEDILOL HABIT PHARM 6,25 mg Kutija 28 tableta 5.80 A
3058 KARVEDILOL HABIT PHARM 12,5 mg Kutija 28 tableta 7.64 A
3063 KARVEDILOL HABIT PHARM 25 mg Kutija 28 tableta 9.24 A
3075 LORIL SRBOLEK a.d. 10 mg Kutija 20 tableta 4.03 A
3184 FLUXILAN AEGIS 20 mg Kutija 30 kapsula 15.44 A
544 DIULONG HABIT PHARM 2 mg Kutija 30 tableta 8.12 B
1004 INHIBACE PLUS BOSNALIJEK 5 mg+ 12,5 mg Kutija 28 film tableta 16.23 B
1448 NOVONORM NOVO NORDISK A/S 0,5 mg Kutija 90 tableta 22.89 B
1460 NOVONORM NOVO NORDISK A/S 2 mg Kutija 90 tableta 26.32 B
1463 NOVONORM NOVO NORDISK A/S 1 mg Kutija 90 tableta 25.17 BLIJEKOVI KOJIMA JE PROMIJENJENA CIJENA:
Šifra Naziv Proizvođač Jačina Pakovanje Stara cijena Nova cijena Lista
77 ACIKLOVIR ZDRAVLJE d.d. 200 mg KUT 16.05 15.99 A
1190 AKINETON DESMA GmbH 2 mg KUT 5.80 5.50 A
1722 ALDRON FARMAL DD 70 mg KUT 29.60 26.91 B
546 ALENDOR 70 PLIVA d.d. 70 mg KUT 29.60 26.91 B
522 ALOPRES ZDRAVLJE d.d. 10 mg KUT 5.03 4.68 A
530 AMARYL SANOFI-AVENTIS 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1633 AMARYL SANOFI-AVENTIS 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1634 AMARYL SANOFI-AVENTIS 3 mg KUT 11.44 10.04 B
34 AMIODARON ZDRAVLJE d.d. 200 mg KUT 17.02 15.20 A
875 AMIODARON FARMAVITA 200 mg KUT 8.51 7.60 A
876 AMIODARON FARMAVITA 200 mg KUT 17.02 15.20 A
414 AMIOKORDIN KRKA d.d. 200 mg KUT 17.02 15.20 A
3182 AMITRIPTYLINE REMEDICA Ltd. 10 mg KUT 4.68 4.48 A
3183 AMITRIPTYLINE REMEDICA Ltd. 25 mg KUT 2.67 2.56 A
93 AMLODIL BOSNALIJEK 10 mg KUT 7.55 7.02 A
95 AMLODIL BOSNALIJEK 10 mg KUT 5.03 4.68 A
3005 AMLODIL BOSNALIJEK 5 mg KUT 5.38 4.29 A
569 AMLODIPIN JAKA 80 AD 10 mg KUT 5.03 4.68 A
735 AMLODIPIN ALKALOID d.o.o. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
878 AMLODIPIN FARMAVITA 10 mg KUT 7.55 7.02 A
3066 AMLODIPIN REPLEKFARM 10 mg KUT 7.55 7.02 A
1737 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg KUT 15.10 14.04 A
1738 AMLODIPIN GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
1590 AMLODIPIN PharmaS PharmaS 10 mg KUT 5.03 4.68 A
694 AMLOGAL GALENIKA a.d. 10 mg KUT 5.03 4.68 A
1304 AMLOPIN LEK d.d. 10 mg KUT 5.03 4.68 A
665 AMLOPIN LEK LEK d.d. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
3114 AMONEX BELUPO d.o.o. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
933 AMPRIL KRKA d.d. 10 mg KUT 12.99 12.86 A
3164 AMPRIL KRKA d.d. 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1043 AMPRIL HL KRKA d.d. 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
1309 AMYZOL LEK d.d. 10 mg KUT 4.68 4.48 A
1310 AMYZOL LEK d.d. 25 mg KUT 2.67 2.56 A
148 ANGINAL BOSNALIJEK 20 mg KUT 3.39 3.04 A
879 ANGIOTEC FARMAVITA 10 mg KUT 3.63 3.60 A
881 ANGIOTEC FARMAVITA 5 mg KUT 3.63 3.60 A
1144 ANGIOTEC PLUS FARMAVITA 20 mg+12,5 mg KUT 7.33 6.03 A
941 APOCOR KWIZDA PHARMA 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1016 APOCOR KWIZDA PHARMA 10 mg KUT 12.99 12.86 A
3158 ARAVA SANOFI-AVENTIS 20 mg KUT 169.65 164.60 A
884 ARVIND FARMAVITA 25 mg KUT 10.75 10.53 A
112 ASENTRA KRKA d.d. 50 mg KUT 9.31 8.76 A
113 ASENTRA KRKA d.d. 100 mg KUT 21.76 20.59 A
542 BETAGLID PLIVA d.d. 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1635 BETAGLID PLIVA d.d. 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1636 BETAGLID PLIVA d.d. 3 mg KUT 11.44 10.04 B
377 BIPERIDEN REPLEKFARM 2 mg KUT 5.80 5.50 A
718 BIPRESSO ALKALOID d.o.o. 10 mg KUT 15.65 14.04 B
719 BIPRESSO ALKALOID d.o.o. 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1693 BIPROL FARMAL DD 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1694 BIPROL FARMAL DD 10 mg KUT 15.65 14.04 B
1192 BISOBEL BELUPO d.o.o. 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1193 BISOBEL BELUPO d.o.o. 10 mg KUT 15.65 14.04 B
888 BISOCOR KWIZDA PHARMA 10 mg KUT 26.08 23.40 B
889 BISOCOR KWIZDA PHARMA 10 mg KUT 10.43 9.36 B
891 BISOCOR KWIZDA PHARMA 5 mg KUT 15.80 13.65 B
892 BISOCOR KWIZDA PHARMA 5 mg KUT 6.32 5.46 B
1595 BISOPROLOL PharmaS PharmaS 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1596 BISOPROLOL PharmaS PharmaS 10 mg KUT 15.65 14.04 B
1365 BLOCOR ZADA 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1366 BLOCOR ZADA 10 mg KUT 15.65 14.04 B
989 BLOXAN KRKA d.d. 100 mg KUT 6.44 5.73 B
1608 BONEZA ZADA 70 mg+0,07 mg KUT 69.60 42.87 B
708 BYOL LEK d.d. 5 mg KUT 9.48 8.19 B
709 BYOL LEK d.d. 10 mg KUT 15.65 14.04 B
1194 BYOL LEK d.d. 5 mg KUT 6.32 5.46 B
1195 BYOL LEK d.d. 10 mg KUT 10.43 9.36 B
190 CANESTEN 3 BAYER 200 mg KUT 3.04 2.97 B
893 CARDIOPROL FARMAVITA 10 mg KUT 15.65 14.04 B
894 CARDIOPROL FARMAVITA 5 mg KUT 9.48 8.19 B
1592 CARDOGREL LEK d.d. 75 mg KUT 54.43 46.68 A
1512 CARVEDIGAMMA WORWAG PHARMA 6,25 mg KUT 6.21 6.06 A
900 CARVELOL FARMAVITA 6,25 mg KUT 6.21 6.06 A
3053 CARVETREND PLIVA d.d. 6,25 mg KUT 5.80 5.66 A
396 CEFALEKSIN BELUPO d.o.o. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
400 CEFALEKSIN JUGOREMEDIJA 500 mg KOM 0.25 0.23 A
684 CEFALEKSIN SRBOLEK a.d. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
795 CEFALEKSIN HEMOFARM KONCERN 500 mg KOM 0.25 0.23 A
87 CEFALEXIN ALKALOID d.o.o. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
666 CEFALEXIN ALKALOID d.o.o. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
3015 CEFALEXIN REMEDICA Ltd. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
1149 CEPHABOS BOSNALIJEK 500 mg KOM 0.25 0.23 A
604 CLODIL BOSNALIJEK 75 mg KUT 54.43 46.68 A
647 CLOPIDOGREL ACTAVIS GROUP 75 mg KUT 50.80 43.57 A
1525 CLOPIGAL GALENIKA a.d. 75 mg KUT 50.80 43.57 A
1688 CLOPIX KWIZDA PHARMA 75 mg KUT 50.80 43.57 A
1153 CLOZAPIN LEK LEK d.d. 25 mg KUT 16.33 14.45 A
1154 CLOZAPIN LEK LEK d.d. 100 mg KUT 44.44 41.37 A
402 CLOZAPINE REMEDICA Ltd. 25 mg KUT 16.33 14.45 A
3026 CLOZAPINE REMEDICA Ltd. 100 mg KUT 44.44 41.37 A
523 CONTROLOC Nycomed 20 mg KUT 17.62 16.88 B
901 CORDARONE SANOFI-AVENTIS 200 mg KUT 8.51 7.60 A
904 CORONIS BILIM PHARMACEUTICALS A.S. 6,25 mg KUT 5.80 5.66 A
403 CORVITOL BERLIN - CHEMIE AG 50 mg KUT 5.23 4.67 B
404 CORVITOL BERLIN - CHEMIE AG 50 mg KUT 10.46 9.34 B
48 CORVITOL 100 BERLIN - CHEMIE AG 100 mg KUT 6.44 5.73 B
45 CORVITOL 50 BERLIN - CHEMIE AG 50 mg KUT 3.14 2.80 B
3142 CORYOL KRKA d.d. 6,25 mg KUT 5.80 5.66 A
368 DABROSTON ABBOTT 10 mg KUT 17.16 15.92 B
3176 DANOPTIN PLIVA d.d. 100 mg KUT 31.58 30.46 A
3177 DANOPTIN PLIVA d.d. 25 mg KUT 10.75 10.53 A
3191 DAONIL JUGOREMEDIJA 5 mg KUT 2.11 1.53 B
606 DEPAKINE SANOFI-AVENTIS 300 mg/ 5ml KUT 11.61 10.64 A1
407 DIABOS BOSNALIJEK 5 mg KUT 2.11 1.53 B
1348 DIAMELL ZADA 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1637 DIAMELL ZADA 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1638 DIAMELL ZADA 3 mg KUT 11.44 10.04 B
1196 DIBIGLIM LEK d.d. 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1640 DIBIGLIM LEK d.d. 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1641 DIBIGLIM LEK d.d. 3 mg KUT 11.44 10.04 B
1484 DIFLUCAN PFIZER INTERNATIONAL 150 mg KUT 7.51 7.02 A
1490 DIFLUCAN PFIZER INTERNATIONAL 50 mg KUT 9.89 9.36 A
3054 DILATREND BOSNALIJEK 6,25 mg KUT 5.80 5.66 A
176 DIUVER PLIVA d.d. 5 mg KUT 4.24 3.98 B
1713 DOLAP ZADA 0,5 mg KUT 9.95 8.19 A
1714 DOLAP ZADA 0,5 mg KUT 19.90 16.38 A
911 DRONAT FARMAVITA 70 mg KUT 29.60 26.91 B
1007 EDEMID FORTE LEK d.d. 500 mg KUT 14.63 14.16 A
574 ENALAPRIL JAKA 80 AD 5 mg KUT 2.42 2.40 A
873 ENALAPRIL JAKA 80 AD 10 mg KUT 2.42 2.40 A
1911 ENALAPRIL ZDRAVLJE d.d. 10 mg KUT 2.42 2.40 A
3070 ENALAPRIL REMEDICA Ltd. 10 mg KUT 2.42 2.40 A
3144 ENALAPRIL JUGOREMEDIJA 10 mg KUT 2.42 2.40 A
3146 ENALAPRIL JUGOREMEDIJA 5 mg KUT 2.42 2.40 A
1066 ENALAPRIL HCT ACTAVIS GROUP 20 mg+12,5 mg KUT 7.33 6.03 A
1772 ENALAPRIL HCT LEK d.d. 20 mg+12,5 mg KUT 11.00 9.04 A
1771 ENALAPRIL HCT LEK d.d. 10 mg + 25 mg KUT 13.95 8.82 A
3072 ENALAPRIL LEK 10 mg LEK d.d. 10 mg KUT 2.42 2.40 A
1089 ENAP 10 KRKA d.d. 10 mg KUT 2.42 2.40 A
1077 ENAP 5 KRKA d.d. 5 mg KUT 2.42 2.40 A
1095 ENAP H KRKA d.d. 10 mg + 25 mg KUT 9.30 5.88 A
1067 ENAP-HL 20 KRKA d.d. 20 mg+12,5 mg KUT 7.33 6.03 A
1068 ENAP-HL 20 KRKA d.d. 20 mg+12,5 mg KUT 11.00 9.04 A
1531 ENAZIL PLUS PLIVA d.d. 10 mg + 25 mg KUT 13.95 8.82 A
1727 ENAZIL PLUS PLIVA d.d. 20 mg+12,5 mg KUT 11.00 9.04 A
1197 ENOX ZADA 2,5 mg KUT 7.60 7.52 A
1199 ENOX ZADA 10 mg KUT 13.92 13.78 A
1200 ENOX PLUS ZADA 2,5 mg+12,5 mg KUT 10.17 7.97 B
235 ENTEROFURYL BOSNALIJEK 200 mg KUT 5.62 5.00 A
1324 ENTEROFURYL BOSNALIJEK 200 mg / 5 ml KUT 7.37 6.56 A
680 EPIRAMAT PLIVA d.d. 100 mg KUT 157.89 84.23 A
320 ESBESUL BOSNALIJEK 200 mg + 40 mg/ 5 ml KUT 3.39 3.25 A
1676 ESOMEPRAZOL PharmaS PharmaS 40 mg KUT 38.33 37.25 B
1677 ESOMEPRAZOL PharmaS PharmaS 40 mg KUT 19.17 18.63 B
1504 FARMAZOL FARMAL DD 20 mg KUT 17.62 16.88 B
1505 FARMAZOL FARMAL DD 20 mg KUT 35.24 33.76 B
7520 FAVISTAN BOSNALIJEK 20 mg KUT 4.87 3.04 A
451 FENIX BOSNALIJEK 20 mg KUT 17.62 16.88 B
100 FERRUM LEK LEK d.d. 50 mg/ 5 ml KUT 5.20 4.81 A
256 FERRUM LEK LEK d.d. 100 mg KUT 7.39 7.02 A
1712 FERZADA ZADA 100 mg KUT 7.39 7.02 A
912 FLUCON FARMAVITA 50 mg KUT 9.89 9.36 A
913 FLUCON FARMAVITA 150 mg KUT 7.51 7.02 A
3097 FLUCONAL HEMOFARM KONCERN 150 mg KUT 7.51 7.02 A
3098 FLUCONAL HEMOFARM KONCERN 50 mg KUT 9.89 9.36 A
130 FLUKONAZOL ACTAVIS GROUP 150 mg KUT 7.51 7.02 A
131 FLUKONAZOL ACTAVIS GROUP 50 mg KUT 9.89 9.36 A
583 FLUKONAZOL JAKA 80 AD 150 mg KUT 7.51 7.02 A
585 FLUKONAZOL JAKA 80 AD 50 mg KUT 9.89 9.36 A
481 FLUNISAN HEMOFARM KONCERN 20 mg KUT 16.03 14.04 A
554 FLUOKSETIN JAKA 80 AD 20 mg KUT 15.44 14.04 A
480 FLUOXETIN ALKALOID d.o.o. 20 mg KUT 15.44 14.04 A
914 FLUOXETIN FARMAVITA 20 mg KUT 15.44 14.04 A
453 FLUSETIN BOSNALIJEK 20 mg KUT 5.34 4.68 A
454 FLUSETIN BOSNALIJEK 20 mg KUT 10.68 9.36 A
1203 FLUXX ZADA 75 mg KUT 54.43 46.68 A
1205 FOPIN FARMAL DD 10 mg KUT 7.55 7.02 A
446 FOSAMAX T MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 70 mg KUT 29.60 26.91 B
696 FOSAVANCE MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 70 mg+0,07 mg KUT 69.60 42.87 B
3099 FUNZOL BOSNALIJEK 50 mg KUT 9.89 9.36 A
3100 FUNZOL BOSNALIJEK 150 mg KUT 7.51 7.02 A
39 FUROSEMIDE REMEDICA Ltd. 500 mg KUT 14.63 14.16 A
917 FURSEMID FARMAVITA 500 mg KUT 14.63 14.16 A
526 GLAUMOL GALENIKA a.d. 5 mg/ ml KUT 3.20 3.16 A
163 GLIBEDAL ALKALOID d.o.o. 5 mg KUT 2.11 1.53 B
918 GLIBEDAL FARMAVITA 5 mg KUT 2.11 1.53 B
165 GLIBENCLAMIDE REMEDICA Ltd. 5 mg KUT 2.81 2.03 B
920 GLIMED FARMAVITA 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1643 GLIMED FARMAVITA 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1644 GLIMED FARMAVITA 3 mg KUT 11.44 10.04 B
458 GLIMEPIRID STADA 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1646 GLIMEPIRID STADA 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1648 GLIMEPIRID STADA 3 mg KUT 11.44 10.04 B
182 GOPTEN ABBOTT 0,5 mg KUT 16.59 13.65 A
1305 GOPTEN ABBOTT 4 mg KUT 28.72 17.87 A
1131 HALDOL KRKA d.d. 2 mg KUT 4.34 3.93 A
1846 HALOPERIDOL ZDRAVLJE d.d. 2 mg KUT 4.34 3.93 A
589 HERNOVIR NOBEL 200 mg KUT 16.05 15.99 A
655 HOLLESTA ALKALOID d.o.o. 40 mg KUT 27.46 26.50 B
56 HYDROCORTISON GALENIKA a.d. 25 mg/g KUT 1.73 1.60 A
1214 HYPERIL PLUS ZADA 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
1215 HYPERIL PLUS ZADA 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
1217 HYPERIL PLUS ZADA 20 mg+25 mg KUT 20.08 15.97 B
922 IRUZID FARMAVITA 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
923 IRUZID FARMAVITA 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
3083 IRUZID FARMAVITA 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
869 ISMN STADA STADA 20 mg KUT 5.65 5.07 A
924 ISOSORBIDE MN JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 20 mg KUT 2.26 2.03 A
926 ISOSORBIDE MN JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 20 mg KUT 6.78 6.08 A
1218 KADRIL ZADA 5 mg KUT 2.42 2.40 A
1219 KADRIL ZADA 10 mg KUT 2.42 2.40 A
1222 KADRIL PLUS ZADA 10 mg + 25 mg KUT 9.30 5.88 A
1223 KADRIL PLUS ZADA 20 mg+12,5 mg KUT 7.33 6.03 A
470 KANDIZOL NOBEL 150 mg KUT 7.51 7.02 A
471 KANDIZOL NOBEL 150 mg KUT 15.02 14.04 A
472 KANDIZOL NOBEL 50 mg KUT 9.89 9.36 A
189 KANSEN ZDRAVLJE d.d. 200 mg KUT 3.04 2.97 B
86 KAPANOL Glaxo Smith Kline 20 mg KUT 21.10 19.90 A
3119 KARVEDILOL REPLEKFARM 6,25 mg KUT 6.21 6.06 A
1769 KLOGREL TECNIMEDE SOCIEDADE 75 mg KUT 50.80 43.57 A
1570 KLOPIDEX BELUPO d.o.o. 75 mg KUT 54.43 46.68 A
482 KLOPIDOGREL REPLEKFARM 75 mg KUT 54.43 46.68 A
483 KONVERIL NOBEL 5 mg KUT 2.42 2.40 A
489 KONVERIL NOBEL 10 mg KUT 2.42 2.40 A
1069 KONVERIL PLUS NOBEL 20 mg+12,5 mg KUT 7.33 6.03 A
1519 KONVERIL PLUS NOBEL 20 mg+12,5 mg KUT 11.00 9.04 A
549 KREON ABBOTT (25.000+18.000+1.000) i.j. KUT 37.18 33.81 A
491 LAAVEN HD KRKA d.d. 20 mg+25 mg KUT 20.08 15.97 B
3179 LAMAL ALKALOID d.o.o. 100 mg KUT 31.58 30.46 A
3180 LAMAL ALKALOID d.o.o. 25 mg KUT 10.75 10.53 A
639 LAMICTAL Glaxo Smith Kline 100 mg KUT 31.58 30.46 A
642 LAMICTAL Glaxo Smith Kline 25 mg KUT 10.75 10.53 A
132 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP 25 mg KUT 10.75 10.53 A
134 LAMOTRIGIN ACTAVIS GROUP 100 mg KUT 31.58 30.46 A
1600 LAMOTRIGIN PharmaS PharmaS 25 mg KUT 10.03 9.83 A
1602 LAMOTRIGIN PharmaS PharmaS 100 mg KUT 29.47 28.43 A
1695 LATANOX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 50 mcg/ml KUT 26.68 23.47 B
494 LATRIGIL STADA 100 mg KUT 31.58 30.46 A
496 LATRIGIL STADA 25 mg KUT 10.75 10.53 A
1417 LEPONEX NOVARTIS PHARMA AG 100 mg KUT 44.44 41.37 A
1418 LEPONEX NOVARTIS PHARMA AG 25 mg KUT 16.33 14.45 A
1672 LETOP LEK d.d. 100 mg KUT 157.89 84.23 A
498 LETROX BERLIN - CHEMIE AG 0,05 mg KUT 3.02 2.99 B
194 LETROX 50 BERLIN - CHEMIE AG 0,05 mg KUT 6.04 5.98 B
1206 LIMERAL ACTAVIS GROUP 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1650 LIMERAL ACTAVIS GROUP 3 mg KUT 11.44 10.04 B
503 LIPEX MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 40 mg KUT 25.63 24.73 B
1497 LISETRA ZADA 50 mg KUT 9.98 9.39 A
1498 LISETRA ZADA 100 mg KUT 23.31 22.06 A
934 LISINOCOMP GENERICON PHARMA 20 mg+25 mg KUT 20.08 15.97 B
994 LIZINOPRIL H FARMAL DD 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
997 LIZINOPRIL H FARMAL DD 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
3196 LIZINOPRIL HCT ACTAVIS GROUP 10 mg+12,5 mg KUT 6.25 5.77 A
3197 LIZINOPRIL HCT ACTAVIS GROUP 20 mg+12,5 mg KUT 8.31 8.19 B
1234 LOPRESS ZADA 10 mg KUT 7.55 7.02 A
517 LOPRIL H BOSNALIJEK 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
519 LOPRIL H BOSNALIJEK 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
3035 LOPRIL H BOSNALIJEK 10 mg+12,5 mg KUT 6.25 5.77 A
3036 LOPRIL H BOSNALIJEK 20 mg+12,5 mg KUT 8.31 8.19 B
511 LOPRIL H PLUS BOSNALIJEK 20 mg+25 mg KUT 13.39 10.65 B
516 LOPRIL H PLUS BOSNALIJEK 20 mg+25 mg KUT 20.08 15.97 B
114 LUXETA PLIVA d.d. 50 mg KUT 9.31 8.76 A
115 LUXETA PLIVA d.d. 100 mg KUT 21.76 20.59 A
1701 LUXETA PLIVA d.d. 50 mg KUT 9.98 9.39 A
1593 MATHADOR BOSNALIJEK 50 mg KUT 3.14 2.80 B
1594 MATHADOR BOSNALIJEK 100 mg KUT 6.44 5.73 B
545 MEGLIMID KRKA d.d. 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1651 MEGLIMID KRKA d.d. 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1652 MEGLIMID KRKA d.d. 3 mg KUT 11.44 10.04 B
1238 MELPAMID BOSNALIJEK 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1656 MELPAMID BOSNALIJEK 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1657 MELPAMID BOSNALIJEK 3 mg KUT 11.44 10.04 B
2140 MENDILEX ALKALOID d.o.o. 2 mg KUT 5.80 5.50 A
1363 METOCOR ZADA 50 mg KUT 3.14 2.80 B
1364 METOCOR ZADA 100 mg KUT 6.44 5.73 B
65 MINIRIN FERRING LECIVA 0,2 mg KUT 91.82 86.99 A
716 MIRAPEXIN BOEHRINGER INGELHEIM 0,25 mg KUT 23.70 23.55 A
717 MIRAPEXIN BOEHRINGER INGELHEIM 1 mg KUT 69.15 68.70 A
1239 MISOL NOBEL 50 mg KUT 4.66 4.38 A
1240 MISOL NOBEL 50 mg KUT 9.31 8.76 A
2008 MONIZOL HEMOFARM KONCERN 20 mg KUT 3.39 3.04 A
1183 MONOSAN PRO.MED.CS 20 mg KUT 2.26 2.03 A
1184 MONOSAN PRO.MED.CS 20 mg KUT 3.39 3.04 A
528 NEXIUM Astra Zeneca 40 mg KUT 19.17 18.63 B
529 NEXIUM Astra Zeneca 40 mg KUT 38.33 37.25 B
1568 NILAR LEK d.d. 40 mg KUT 19.17 18.63 B
1569 NILAR LEK d.d. 40 mg KUT 38.33 37.25 B
313 NIZON BOSNALIJEK 5 mg KUT 1.37 1.13 A
1241 NOLPAZA KRKA d.d. 20 mg KUT 8.81 8.44 B
1242 NOLPAZA KRKA d.d. 20 mg KUT 17.62 16.88 B
3123 NORVASC PFIZER INTERNATIONAL 10 mg KUT 7.55 7.02 A
1157 OLIVIN LEK d.d. 5 mg KUT 2.42 2.40 A
1158 OLIVIN LEK d.d. 10 mg KUT 2.42 2.40 A
425 OPTIMON PLUS PLIVA d.d. 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
426 OPTIMON PLUS PLIVA d.d. 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
1684 ORTODROP RAFARM 20 mg/ ml KUT 30.06 19.04 B
622 PALITREX GALENIKA a.d. 500 mg KOM 0.25 0.23 A
1728 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg KUT 17.62 16.88 B
1729 PANTOPRAZOL GENERA GENERA LIJEKOVI d.o.o. 20 mg KUT 35.24 33.76 B
1508 PANTOPRAZOL PharmaS PharmaS 20 mg KUT 17.62 16.88 B
801 PEPTORAN PLIVA d.d. 300 mg KUT 5.62 2.22 A
939 PIGREL JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 75 mg KUT 50.80 43.57 A
1044 PIRAMIL HCT LEK d.d. 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
3154 PLAVIX SANOFI-AVENTIS 75 mg KUT 50.80 43.57 A
802 PLIMYCOL PLIVA d.d. 200 mg KUT 3.04 2.97 B
3148 PREDNIZON JUGOREMEDIJA 5 mg KUT 2.74 2.26 A
44 PRESOLOL HEMOFARM KONCERN 50 mg KUT 2.93 2.61 B
46 PRESOLOL HEMOFARM KONCERN 50 mg KUT 5.86 5.22 B
47 PRESOLOL HEMOFARM KONCERN 100 mg KUT 6.44 5.73 B
745 PRILEN PLIVA d.d. 2,5 mg KUT 7.60 7.52 A
1017 PRILEN PLIVA d.d. 10 mg KUT 13.92 13.78 A
1059 PRILEN PLUS PLIVA d.d. 2,5 mg+12,5 mg KUT 10.17 7.97 B
752 PRILENAP HEMOFARM KONCERN 10 mg KUT 2.42 2.40 A
3009 PRILENAP HEMOFARM KONCERN 5 mg KUT 2.42 2.40 A
3081 PRILENAP H HEMOFARM KONCERN 10 mg + 25 mg KUT 9.30 5.88 A
423 PRILINDA HEMOFARM KONCERN 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1248 PROTECTA FARMAVITA 40 mg KUT 25.63 24.73 B
1189 PROVIRSAN PRO.MED.CS 200 mg KUT 19.22 19.19 A
1718 PULCET NOBEL 20 mg KUT 8.81 8.44 B
1721 PULCET NOBEL 20 mg KUT 17.62 16.88 B
1047 RAMICOMP GENERICON PHARMA 2,5 mg+12,5 mg KUT 10.17 7.97 B
1548 RAMIMED FARMAVITA 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1550 RAMIMED FARMAVITA 10 mg KUT 12.99 12.86 A
998 RAMIPRIL FARMAL DD 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1015 RAMIPRIL FARMAL DD 10 mg KUT 12.99 12.86 A
1049 RAMIPRIL H FARMAL DD 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
1051 RAMIPRIL HCT KWIZDA PHARMA 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
1584 RAMIPRIL PharmaS PharmaS 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1349 RAMZID FARMAVITA 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
820 RANIBOS BOSNALIJEK 300 mg KUT 5.62 2.22 A
730 RANITIDIN HEMOFARM KONCERN 300 mg KUT 16.86 6.66 A
258 REFERUM REPLEKFARM 100 mg KUT 7.39 7.02 A
823 REFERUM REPLEKFARM 50 mg/ 5 ml KUT 5.20 4.81 A
3010 RENAPRIL REPLEKFARM 5 mg KUT 2.42 2.40 A
3011 RENAPRIL REPLEKFARM 10 mg KUT 2.42 2.40 A
411 ROCALTROL F.HOFFMANN - LA ROCHE Ltd. 0,5 mcg KUT 130.19 80.73 A1
943 SETALIN FARMAVITA 100 mg KUT 23.31 22.06 A
944 SETALIN FARMAVITA 50 mg KUT 9.98 9.39 A
3185 SETALOFT ACTAVIS GROUP 100 mg KUT 21.76 20.59 A
3186 SETALOFT ACTAVIS GROUP 50 mg KUT 9.31 8.76 A
1766 SIDATA HEMOFARM KONCERN 100 mg KUT 21.76 20.59 A
1764 SIDATA HEMOFARM KONCERN 50 mg KUT 9.31 8.76 A
1256 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 40 mg KUT 18.31 17.67 B
1257 SIMVAX JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 40 mg KUT 25.63 24.73 B
826 SINERSUL PLIVA d.d. 200 mg + 40 mg/ 5 ml KUT 3.39 3.25 A
948 SKOPRYL Plus FARMAVITA 20 mg+25 mg KUT 13.39 10.65 B
1126 SKOPRYL PLUS ALKALOID d.o.o. 20 mg+12,5 mg KUT 8.31 8.19 B
3037 SKOPRYL PLUS ALKALOID d.o.o. 20 mg+25 mg KUT 13.39 10.65 B
1539 SONALIA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 50 mg KUT 9.31 8.76 A
1172 SYNETRA ALKALOID d.o.o. 75 mg KUT 54.43 46.68 A
841 TENOX KRKA d.d. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
3030 TIMADREN HEMOFARM KONCERN 5 mg/ ml KUT 3.2 3.16 A
951 TIMALEN JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 5 mg/ ml KUT 3.20 3.16 A
952 TIMOLOL FARMAVITA 5 mg/ ml KUT 3.20 3.16 A
1577 TIRAMAT FARMAVITA 100 mg KUT 157.89 84.23 A
1546 TOMID FARMAVITA 5 mg KUT 6.36 5.97 B
125 TOPAMAX JANSSEN PHARMACEUTICA 100 mg KUT 73.68 39.31 A
1761 TOPIROZ TECNIMEDE SOCIEDADE 100 mg KUT 78.95 42.12 A
173 TOREM BOSNALIJEK 5 mg KUT 2.12 1.99 B
842 TOREM BOSNALIJEK 5 mg KUT 6.36 5.97 B
850 TRAMADOL KRKA d.d. 100 mg/ ml KUT 5.49 4.88 A
852 TRAMADOL STADA 100 mg/ ml KUT 5.49 4.88 A
1121 TRAMAL GRUNENTHAL GmbH 100 mg/ ml KUT 5.49 4.88 A
1681 TRANDOLAPRIL PharmaS PharmaS 0,5 mg KUT 18.58 15.29 A
1683 TRANDOLAPRIL PharmaS PharmaS 4 mg KUT 28.72 17.87 A
1510 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 2 mg KUT 8.12 7.24 B
1658 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 1 mg KUT 5.85 4.36 B
1659 TRICAL BERLIN - CHEMIE AG 3 mg KUT 11.44 10.04 B
756 TRIMOSUL HEMOFARM KONCERN 200 mg + 40 mg/ 5 ml KUT 3.39 3.25 A
956 TRITACE SANOFI-AVENTIS 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1019 TRITACE SANOFI-AVENTIS 10 mg KUT 12.99 12.86 A
1064 TRITAZIDE SANOFI-AVENTIS 2,5 mg+12,5 mg KUT 9.49 7.44 B
537 TRUSOPT MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc. 20 mg/ ml KUT 30.06 19.04 B
1726 UNILAT UNIMED PHARMA 50 mcg/ml KUT 26.68 23.47 B
1757 VALORA JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ 70 mg KUT 29.60 26.91 B
301 VASILIP KRKA d.d. 40 mg KUT 25.63 24.73 B
3067 VAZOTAL HEMOFARM KONCERN 10 mg KUT 5.03 4.68 A
1262 VEDICOR ZADA 6,25 mg KUT 6.21 6.06 A
1685 VENTRO-PANT TECNIMEDE SOCIEDADE 20 mg KUT 17.62 16.88 B
3162 VILPIN PLIVA d.d. 10 mg KUT 7.55 7.02 A
861 VITOPRIL H STADA 10 mg+12,5 mg KUT 9.38 8.66 A
862 VITOPRIL H STADA 20 mg+12,5 mg KUT 12.47 12.29 B
53 VIVACE ACTAVIS GROUP 2,5 mg KUT 7.09 7.02 A
1573 VOBENOL LEK d.d. 0,05 mg KUT 3.02 2.99 B
707 XALATAN PFIZER INTERNATIONAL 50 mcg/ml KUT 26.68 23.47 B
1361 ZADARON ZADA 200 mg KUT 17.02 15.2 A
3171 ZENAFLUK PLIVA d.d. 150 mg KUT 7.51 7.02 A
3172 ZENAFLUK PLIVA d.d. 50 mg KUT 9.89 9.36 A
230 ZIPANTOLA PLIVA d.d. 20 mg KUT 17.62 16.88 B
110 ZOLOFT PFIZER INTERNATIONAL 50 mg KUT 9.31 8.76 A
111 ZOLOFT PFIZER INTERNATIONAL 100 mg KUT 21.76 20.59 A
1267 ZOLPAN ZADA 20 mg KUT 8.81 8.44 B
1269 ZOLPAN ZADA 20 mg KUT 17.62 16.88 B
1273 ZONTOP FARMAVITA 20 mg KUT 18.88 18.09 B
251 ZYLLT KRKA d.d. 75 mg KUT 50.80 43.57 A
 
Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i mogucnostima jedinstven je proizvod na ovim prostorima. Djelatnost kompanije: izrada programa i baza podataka - kompletna informaticka rjesenja (IT Solutions), specijalizovani programi - za potrebe apoteka, privatnih ambulanti, stomatoloskih ordinacija..., razvoj informacionih sistema i baza podataka za potrebe vecih subjekata (bolnice, klinike, apotekarske ustanove, preduzeca...), Izrada web stranica i internet aplikacija (Web Design & Developement), Konsultantske usluge, obuka, podrska i odrzavanje informacionih sistema. Fiskalizacija Republika Srpska Fiskalnne kase i printeri. Svi softverski paketi kompanije MEDIsoft su u potpunosti prilagodeni za proces fiskalizacije i podravaju fiskalne printere: Professional (Mikroelektronika a.d. Banja Luka) i Partner (Digit d.o.o. Banja Luka)
Designed and powered by MEDIsoft